Kiinnostaako sinua uudenlainen rahoitus puun arvoketjun tuoteinnovaatioihin? 

Itä- ja Pohjois-Suomen alueella (IP-alue) käynnistetään yrityspilotti, jonka toteuttamiseksi on saatu Euroopan komission suorarahoitus. Yrityspilotti on osa Elinkeinot murroksessa (ELMO) -yhteistyötä, jossa toteutetaan Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa – Älykkään erikoistumisen strategiaa 2019–2023.

Mitä: Kokeilu uudenlaisesta rahoitusmallista pk-yritysten ja TKI-organisaatioiden yhteiseen tuotekehitykseen

Kenelle: Pk-yritykset ja TKI-organisaatiot (vähintään kahdesta Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnasta)

Milloin: 4.9.–2.10.2019

Miksi: Voit saada 40 000–45 000 euron arvoisen innovaatiosetelin, joka kattaa 80 prosenttia tuotekehitysprojektin kokonaiskustannuksista. Jäljelle jäävä 20 prosenttia katetaan yksityisestä rahoituksesta, esim. osallistuvan yrityksen palkoista.

Kokeilemme Itä- ja Pohjois-Suomessa uudenlaista rahoitusmallia pk-yritysten ja tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden kesken tehtävään tuotekehittämiseen. Rahoitushaun aiheena on puun arvoketjun tuoteinnovaatiot, jotka tukevat erityisesti kiertotaloutta ja digitalisaatiota.

Esimerkkinä:

  • Uudet älykkäät, digitaaliset ratkaisut (uudet sensorit, reaaliaikainen metsäbiomassojen seuranta ja tekoälyn hyödyntäminen puunkorjuussa jne.)
  • Puupohjaisten luonnontuotteiden innovaatiot loppukäyttäjille (puurakentaminen, lääkkeet, kosmetiikka, energia, tekstiilit, ruoka, epäorgaaninen kemia jne.)
  • Sivuvirtojen parempi hyödyntäminen puun arvoketjussa (hake, sahanpuru, bio-etanoli, biomuovi jne.)

Hakukriteerinä on mm. tuoteinnovaation tietty kehitysvaihe, joka kehitetään projektin aikana yli TRL 6 -tason. TRL 6 -tasolla tuotteen tulee olla jo vähintään testattu asianmukaisessa ympäristössä (technology demonstrated in relevant environment). Jaettavana on 6–7 kappaletta 40 000–45 000 €:n arvoisia innovaatioseteleitä, joka kattaa 80 % kokonaiskustannuksista. Innovaatioseteli myönnetään pk-yrityksen ja julkisen TKI-organisaation konsortiolle. Konsortiossa tulee olla toimijoita vähintään kahdesta Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnasta (Lappi, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala).

Hae nyt! Rahoitushaku on aukaistu 4.9.2019 ja päättyy jo 2.10.2019!

Tarkemmat tiedot ja hakuohjeet »

Mahdollisiin lisäkysymyksiin saa vastauksen kirjoittamalla kysymyksen englanniksi osoitteeseen elmo@lapinliitto.fi. Huomaathan, että rahoitushaun työskentelykieli on englanti.

Jos kaipaat apua konsortiokumppanin löytämiseen Pohjois-Savosta tai muista Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnista, ota yhteyttä Pohjois-Savon liittoon Päivi Vestalaan p. 044 714 2632.