Neuvottelukunnan kokouksessa todettiin jälleen kerran, että itäsuomalaisessa yhteishengessä on jotain ainutlaatuista koko Suomessa. Kuvassa vasemmalta Kainuun maakuntajohtaja Pentti Malinen, Etelä-Karjalan maakuntajohtaja Matti Viialainen, Pohjois-Savon maakuntajohtaja Marko Korhonen, Etelä-Savon maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, Pohjois-Karjalan maakuntajohtaja Risto Poutiainen ja neuvottelukunnan puheenjohtaja Pekka Leskinen.

Kuopiossa kokoontuneen Itä-Suomen neuvottelukunnan mielestä Suomen liikennepolitiikassa on valuvirhe, joka tulee korjata valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa ja Euroopan unionin TEN-T-politiikan suuntaviivojen arvioinnissa.

– Suomen TEN-T-politiikassa on keskitytty vain ydinverkkokäytävillä sijaitseviin alueisiin, solmuihin ja niiden kehittämiseen. Muut tavarakuljetuksia ja matkustajia tuottavat ja kokoavat alueet sekä niiden solmupisteet ovat jääneet tyystin logistisen kokonaisajattelun ja päätöksenteon ulkopuolelle, huomautetaan Itä-Suomen neuvottelukunnan yhteisessä kannanotossa.

Itä-Suomen suhteellisesti vaatimattomampi kehitys ei pysähdy, jos idän suuntaa tarkastellaan vain maanteitse saavutettavana takamaana. Henkilö- ja tavaraliikenne tulee nähdä nykyistä selkeämmin eri liikennemuotojen yhdistelminä.

Itärata-hanke on keskeinen edellytys Itä-Suomeen suunnitelluille teollisuus- ja matkailuinvestointeille. Lisäksi Savon ja Karjalan radat kaipaavat joka tapauksessa pikaista perusparannusta.

Neuvottelukunnan mukaan myös Saimaan syväväylä on jäänyt lapsipuolen asemaan järvien pirstomassa maassa. Tällä hetkellä Saimaan kanavan kapasiteetista on käytössä vain 25–30 prosenttia. Syväväylän ja kanavan kehittämiseen tuleekin panostaa Euroopan laajuisen liikenneverkon täydellä keinovalikoimalla ja rahoituksella.

Väylävirasto on arvioinut, että TEN-T-ydinverkon toteuttamiskustannukset Suomen osalta ovat viisi miljardia euroa. Kansallisen rahoituksen osuus siitä on 80 prosenttia ja loput EU-rahaa.

– Tämän tavoitteen toteuttaminen on osoittautunut nykyisellä mallilla erittäin haasteelliseksi, maakunnat muistuttavat.

Neuvottelukunnan kokouksessa keskusteltiin myös hallitusohjelmasta, Itä-Suomen yhteishakemuksesta Euroopan kulttuuripääkaupunkikisassa ja matkailusta.

Itä-Suomen neuvottelukuntaan kuuluvat Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Kainuun maakunnat. Pohjois-Savo toimii tänä vuonna puheenjohtajamaakuntana.

Itä-Suomen neuvottelukunnan kannanotto Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) suuntaviivat -arviointiin/kuulemiseen (pdf)


Lisätietoja antavat:

Pekka Leskinen, neuvottelukunnan puheenjohtaja
p. 044 031 0325

Marko Korhonen, maakuntajohtaja
p. 044 714 2666

Paula Qvick, suunnittelujohtaja
p. 044 714 2646