Muutosjohtaja vastaa Pohjois-Savon maakuntauudistuksen ja uuden maakunnan toiminnan käynnistämisen esivalmistelusta sekä toiminnan käynnistämiseen liittyvistä tehtävistä.

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, kokemusta julkishallinnon kehittämis- ja muutosprojektien toteuttamisesta. Lisäksi valittavalla tulee olla laaja tietämys Pohjois-Savon maakunnasta sekä vankka julkishallinnon osaaminen.

Palkattavista assistenteista toinen avustaa maakuntauudistuksen muutosjohtajaa ja toinen assistentti sote-uudistuksen valmistelun hankejohtajia. Assistenttien tehtävänä on valmistella maakunta- ja sote-uudistukseen liittyviä selvityksiä johtajien apuna. Samoin assistentit avustavat viestinnässä, ylläpitävät ja päivittävät verkkosivuja sekä hoitavat hankkeiden hallinnointia ja tilaisuuksien käytännön järjestelyjä.

Lue lisää »