Pohjois-Savon liitto hakee määräaikaiseen työsuhteeseen 31.12.2019 saakka kaavoituspäällikköä. Kaavoituspäällikön keskeinen tehtävä on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 operatiivinen vastuu sekä siihen liittyvien selvitysten ja suunnitelmien valmistelu ja paikkatiedon hyödyntämisen kehittäminen.

Lue lisää täältä