Innovatiivisia ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialalle edistävä Games for Health Finland palkittiin Suomen kansallisena voittajana 9. kerran järjestetyssä Eurooppalaisen yrittäjyyden edistämiskilpailussa. Palkinnot jaettiin Luxemburgissa järjestetyssä SME Assembly -tapahtumassa 18.–20.11.2015.

Games for Health Finland -verkosto yhdistää pohjoissavolaista ja kansallista liiketoiminta-, tutkimus- ja koulutusosaamista uudeksi Games for Health -liiketoiminnaksi. Toimintaa ovat rahoittaneet Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Savon liitto ja Kuopion kaupunki.

Games for Health Finland osallistui ”Liiketoimintaympäristön parantaminen” -kilpailusarjaan. Sarja tunnustaa kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla innovatiivisia toimintaohjelmia, jotka edistävät yritysten perustamista ja kasvua, yksinkertaistavat yritysten lainsäädännöllisiä ja hallinnollisia menettelyjä sekä toteuttavat ”Think Small First” -periaatetta asettamalla pk-yritykset etusijalle.

– Tämä on erinomainen tunnustus työstämme liiketoiminnan kehittämisessä. Olemme onnistuneet ennakkoluulottomalla toiminnalla vahvistamaan yritysten toimintaympäristöä, osaamisperustaa ja globaalia kilpailukykyä, iloitsee teknologia- ja liiketoiminnanennakoinnin asiantuntija Arto Holopainen Kuopio Innovationista.

Games for Health Finland -toiminnalla on parannettu alueellista kestävää kehitystä. Suomen kilpailun jury valitsi Games for Health Finland -aloitteen kilpailusarjan ainoaksi Suomesta lähettäväksi kilpailuehdotuksesi. Perusteluina mainittiin toiminnan edustavan innovatiivista yhteiskehittämisen ja sektorirajat ylittävää kokeilukulttuuria sekä toimivan uusien innovaatioiden ja yrittäjyyden synnyttämisen tukena terveys- ja hyvinvointialalle.

– Games for Health Finland arvioitiin innovatiiviseksi ja omaperäiseksi hankkeeksi, joka on luonut jo työpaikkoja paikallistalouteen; avoin yhteiskehittäminen, kokeilukulttuuri ja monialainen lähestymistapa ovat vauhdittaneet uusien liiketoiminta-avausten sekä uusien yritysten syntymistä, kertoo kilpailun kansallinen yhteyshenkilö, palvelujohtaja Jaana Hernelahti Varsinais-Suomen TE-toimistosta.

Kuopiossa toimii aktiivinen ja monialainen toimintaympäristö, joka vauhdittaa yritysten tuotekehitystoimintaa sekä edistää uusien teknologioiden ja mahdollistavien teknologioiden kehitystä. Systemaattisella toiminnalla edistetään yritysten innovaatiotoimintaa ja innovatiivisten ratkaisujen kaupallistamista. Erilaisten toimenpiteiden kautta on luotu edellytyksiä toimintamalleille, joilla edistetään referenssimarkkinoiden syntymistä yritysten uusille tuotteille ja ratkaisuille.

Asiantuntija Arto Holopainen ja palvelujohtaja Jaana Hernelahti.