Pohjois-Savon maakuntahallitus otti kantaa viime viikolla julkaistuun selvitysmies Osmo Soininvaaran raporttiin sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan laitosten tehtävistä ja rakenteista.

Soininvaara esitti raportissa Fimean päätoimipisteen säilymistä Helsingissä, mutta sen nykyisten toimintojen jatkumista Kuopiossa. Kansallisen neurokeskuksen päätoimipiste perustettaisiin Kuopioon.

Maakuntahallituksen mielestä Fimean päätoiminnot on siirrettävä Kuopioon vuonna 2009 tehdyn alueellistamispäätöksen mukaisesti.

– Tarvittaessa on turvauduttava irtisanomisiin ja Fimean sisällä myös johtovastuun vaihtamiseen, mikäli alueellistaminen ei etene, valtioneuvostolle osoitetussa kannanotossa sanotaan.

Soininvaaran esittämiä perusteluja pidetään tavoitteellisina, puutteellisina ja osin virheellisinä. Kannanotossa muistutetaan, että Fimea on hakenut henkilöstöä Helsinkiin vastoin alueellistamispäätöstä.

– Soininvaaran esittämä kompensaatio kansallisen neurokeskuksen päätoimipisteen sijoittamisesta ei ole kauppatavaraa. Neurotieteiden osaaminen on Kuopiossa maailmanluokkaa. Toimipiste kuuluu joka tapauksessa Kuopioon.

Maakuntahallituksen mukaan Suomen kokoisen pienen kansantalouden on tärkeää ottaa maan kaikki voimavarat käyttöön. Tämä ei tapahdu keskittämällä toimintoja ja resursseja Helsinkiin.

– Arvostus syntyy ja ansaitaan osaamisesta. Arvostuksen kannalta verkottuminen olisi tärkeämpää kuin omaan asiantuntijaosaamiseen sitoutuminen, kannanotossa painotetaan.

Maakuntahallitus nimesi kokouksessaan kuntatalousryhmän jäseniksi Kuopion kaupungin talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikaisen ja Kaavin kunnanjohtajan Ari Sopasen.

Lisätietoja:
Seppo Kääriäinen, maakuntahallituksen puheenjohtaja
Puh. 050 511 3086