Eduskunta hyväksyi 22.11.2017 hallituksen esityksen tuomioistuinlain ja eräiden käräjäoikeuksien asiallista toimivaltaa koskevien lakien muuttamisesta. Tällä päätöksellä lakkautetaan Pohjois-Savossa Iisalmen ja Varkauden erilliset käräjäoikeuden kansliat ja istuntopaikat.

Pohjois-Savon maakuntahallitus ja maakuntavaltuusto ovat useissa lausunnoissaan vastustaneet Iisalmen ja Varkauden kanslioiden lakkauttamista, koska lakkauttamisen katsotaan heikentävän kansalaisten oikeusturvaa ja muun oikeudenhoidon toimintaa, ja lakkauttaminen vaikuttaa myös aluetalouteen heikentävästi. Lausunnoissa on todettu, että lakkauttamisten taloudelliset edut on arvioitu liian suppeasti vain oikeusministeriön hallinnonalan näkökulmasta, eikä ole otettu riittävästi huomioon lakkautusten laajempia vaikutuksia. Lakkauttamiset vaikuttavat mm. asianajopalveluiden vähentymiseen ja poliisin ja vankeinhoidon matkojen pidentymiseen. Myös tarvittava lisärakentaminen Kuopioon lisää kustannuksia, joita ei ole riittävästi otettu huomioon vaikutuksia arvioitaessa.

Hallituksen esityksen perustelussa on muun muassa todettu, että vaikka vuoden 2010 uudistuksen lähtökohtana oli keskittää toiminnot yhteen toimipisteeseen, viidellä käräjäoikeudella säilytettiin hallinnollisen kanslia lisäksi myös muu kanslia lähinnä kielellisistä tai asiamääriin liittyvistä syistä. Iisalmen kanslia oli yksi näillä perusteilla säilytetyistä kanslioista ja istuntopaikoista. Varkauden kanslia ja istuntopaikka säilytettiin tässä uudistuksessa toimitilaratkaisusta johtuen. Molempien kanslioiden ja istuntopaikkojen osalta nämä perusteet ovat edelleen voimassa, ja lisäksi kanslioiden ja istuntopaikkojen säilyttämistä puoltavat pitkät etäisyydet suunniteltuun Kuopion istuntopaikkaan.

Edellä olevilla perusteilla allekirjoittaneet esittävät, että Iisalmessa ja Varkaudessa säilytetään käräjäoikeuden istuntopaikat.

Marko Korhonen, Pohjois-Savon liitto
Jarmo Ronkainen, Iisalmen kaupunki
Hannu Tsupari, Varkauden kaupunki