Pohjoissavolaisten yritysten kansainvälistyminen näkyy Pohjois-Savon liiton uusimmissa rahoituspäätöksissä. Maakunnan yhteistyöryhmä puolsi maanantaina yhteensä yli 1,4 miljoonan euron rahoitusta kahdelle hankkeelle, joissa tähdätään elintarvike- ja puualan yritysten viennin kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Hyvinvointia elintarvikkeista -hankkeeseen mukaan lähtevissä elintarvikeyrityksissä aletaan kehittää uusia hyvinvointia tukevia tuotteita, joilla on potentiaalia myös kansainvälisille markkinoille.

Trube, Kasvis Galleria, Marjavasu, Heinon Tukku, Keski Company, Pakkasmarja, Osuuskunta Maitomaa, Varkauden Aito ja Toripiha muodostavat hankkeen kärkiyritysten joukon. Niiden lisäksi hanke tulee kokoamaan yhteen puolisensataa muuta jo toimivaa ja aloittavaa elintarvikeyritystä.

Hankkeen vetovastuu on Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:llä, joka on vuoden toimintansa alussa aloittanut yhtiö. Sen omistavat Keiteleen, Pielaveden, Rautalammin, Suonenjoen, Tervon ja Vesannon kunnat. Savonia-ammattikorkeakoulu ja Navitas Kehitys ovat hankkeessa osatoteuttajia.

Savonia-ammattikorkeakoulun vetämässä Wood innovation network -hankkeessa yritetään saada puurakentaminen ja erityisesti teollinen puurakentaminen reiluun kasvuun. Hankkeessa odotetaan syntyvän teollisen puurakentamisen pilottikohteita ja uutta jalostavaa alihankintatoimintaa koko Itä-Suomeen.

– Näissä hankkeissa on esimerkillisesti nostettu lähtökohdiksi kasvu, työllisyys ja kansainvälinen kilpailukyky Pohjois-Savon kannalta kahdella keskeisellä alalla, kommentoi maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Seppo Kääriäinen.