Pohjois-Savon liitto aloittaa digituen alueellisen koordinoinnin, kun digituki-pilotti on laajenemassa valtakunnalliseksi toiminnaksi vielä loppuvuoden aikana.

Pohjois-Savo on yksi uusista digituen alueellisista koordinoijista, kun valtiovarainministeriön rahoittama digituki ulottuu kattamaan yhteensä 14 maakuntaa.

– Tällaista palvelua ei ole aikaisemmin ollut. Digitaitojen kasvattaminen on avainasemassa esimerkiksi sähköisen asioinnin edistämisessä. Digi ei saa poissulkea ketään ja siksi haluamme olla mukana tarjoamassa Pohjois-Savon asukkaille mahdollisimman laajan tuen digitaaliseen asiointiin, viestintäasiantuntija Jari Sihvonen Pohjois-Savon liitosta kertoo.

Digitukea antavien toimijoiden tehtävänä on varmistaa, että kaikilla kansalaisilla on riittävät digitaidot sekä mahdollistaa yhdenvertainen asiointi viranomaispalveluissa Suomessa.

– Digitaidot ovat uusi kansalaistaito, mutta kaikilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia digitaitojen oppimiseen tai palveluiden käyttöön. Silloin apuun astuvat digitukiverkoston toimijat. He huolehtivat kansalaisten mahdollisuudesta asioida yhdenvertaisesti, tarjoavat käytännön tukea ja innostavat oppimaan, digitukea Väestörekisterikeskuksessa koordinoiva projektipäällikkö Minna Piirainen kertoo.

Maakuntaliitot kokoavat alueelliset verkostot

Väestörekisterikeskus tukee maakuntien liittojen kokoamien digitukiverkostojen toimintaa ja toimii digituen puolestapuhujana. Maakuntien tehtävänä on ohjata alueen digitukitoimijoiden verkostoa, kasvattaa digituen tunnettuutta ja kehittää asiakaslähtöisen tuen saatavuutta.

– Kun lukuisat järjestöt, kunnat, viranomaiset ja yritykset kokoavat voimansa maakuntien liittojen avulla, muodostuu digituen tarjoajista muutosvoima, jolla on elintärkeä rooli palvelevamman ja menestyvämmän Suomen kehittämisessä. Digi kuuluu meille kaikille, Piirainen jatkaa.

Pohjois-Savossa on asetettu tavoitteeksi, että nyt rakennettavan yhteistyöverkoston avulla tuesta tulee asiakaslähtöistä ja helposti löydettävää. Verkostoon ovat lähdössä mukaan mm. Osuuskauppa Peeässä, Lähitapiola Savo, OP Pohjois-Savo, Kuopion kaupunginkirjasto, Kuopion kansalaisopisto, Savon Yrittäjät, Pohjois-Savon kylät ja Seniorien ATK-yhdistys Savonetti.

– Haluamme digituen näkyvän ja kuuluvan Pohjois-Savossa isosti, jotta asukkaat osaavat hakeutua tuen ja opin äärelle tai pikemminkin tuki tulee heidän lähelleen. Mitä suurempi osa väestöstä hallitsee digin, sitä enemmän apua on saatavissa myös heille, joille digitaalinen asiointi ei ole mahdollista. Digituki on yhteinen ponnistus, Sihvonen kertoo.

Pohjois-Savon liitto on parhaillaan rekrytoimassa projektipäällikköä Digivieri-hankkeen vetäjäksi.

Mitä on digituki?

  • Valtiovarainministeriö myöntää maakuntien liitoille avustusta digituen alueelliseen koordinaatioon.
  • Työtä koordinoi Väestörekisterikeskus (vuoden alusta uusi Digi- ja väestötietovirasto).
  • Maakuntien liitot kokoavat alueensa digitukea tarjoavat toimijat yhteen ja huolehtivat palveluiden löydettävyydestä.
  • Digitukea tarjoavat kunnat, julkishallinnon toimijat, järjestöt, erilaiset hankkeet ja yritykset.

Lisätietoja:
Viestintäasiantuntija Jari Sihvonen
p. 044 714 2653, jari.sihvonen (at) pohjois-savo.fi

Projektipäällikkö Minna Piirainen, Väestörekisterikeskus
p. 0295 553 5280, minna.piirainen (at) vrk.fi