Digitaidot ovat kansalaistaito, joista huolehtiminen on koko Suomen asia. Pohjois-Savon liitto jatkaa digituen alueellista koordinointia Digivieri 2 -hankkeessa valtiovarainministeriön jatkorahoituksella.

Valtionavustusta digituen alueelliseen koordinointiin myönnettiin vuonna 2020 yhteensä 14 maakunnalliselle hankkeelle, joista 11 on jatkohankkeita ja kolme uusia. Valtionavustuksen myönsi valtiovarainministeriö. Digi- ja väestötietovirasto huolehtii digituen kansallisesta koordinaatiosta ja ohjaa myös maakuntaliittojen työtä.

– Digituki kuuluu kaikille, ja jatkamme innolla sen kehittämistä Pohjois-Savossa. On hienoa saada myös uusia alueita mukaan digituen yhteistyöhön, projektipäällikkö Maria Puustinen Pohjois-Savon liitosta kertoo.

Digituen järjestäminen varmistaa osaltaan, että kaikilla kansalaisilla on riittävät digitaidot sekä mahdollistaa yhdenvertainen asiointi viranomaispalveluissa Suomessa. Maakuntaliittojen hankkeet kokoavat digituen järjestäjät alueellisiksi verkostoiksi ja auttavat kehittämään digitukea edelleen.

– Tuoreen digitaitokartoituksen mukaan me suomalaiset olemme digitaitava kansa, mutta digituelle on myös selkeä tarve. Digitukea on tarjolla, mutta kaikki eivät sen pariin löydä. Digituen valtionavustushankkeiden tavoitteena on muun muassa kartoittaa digituen tarjontaa ja edistää löydettävyyttä, kertoo projektipäällikkö Minna Piirainen Digi- ja väestötietovirastosta.

Verkostossa on voimaa

Digi- ja väestötietovirasto tukee maakuntien liittojen kokoamien digitukiverkostojen toimintaa ja toimii digituen puolestapuhujana. Maakuntien tehtävänä on ohjata alueen digitukitoimijoiden verkostoa, kasvattaa digituen tunnettuutta ja kehittää tuen saatavuutta.

– Kun lukuisat järjestöt, kunnat, viranomaiset ja yritykset kokoavat voimansa maakuntien liittojen avulla, muodostuu digituen tarjoajista muutosvoima, jolla on keskeinen rooli sujuvan Suomen kehittämisessä, Piirainen jatkaa.

Pohjois-Savossa on koottu alueellinen digitukiverkosto, kartoitettu digituen tarjonnan ja tarpeen tilanne ja kehitetty digituen saatavuutta palvelumuotoilun keinoin. Kyselyjen, asiakashaastattelujen ja yhteiskehittämisen työpajojen kautta on syvennetty ymmärrystä digitukea eniten tarvitsevien kohderyhmien tilanteesta. Erityisesti haja-asutusalueiden ikäihmisten digituen tarpeeseen on etsitty ratkaisuja yhdessä tuen tarvitsijoiden ja digitukitoimijoiden kanssa.

– Olemme saaneet paljon tietoa siitä, millaista tuen tarvetta maakunnan asukkailla on. Lisäksi olemme käynnistäneet verkostotoiminnan laajan ja osaavan toimijajoukon kanssa. Tästä on hyvä jatkaa yhdessä työskentelyä sen eteen, että digitukea olisi saatavilla koko maakunnassa. Myös uudet verkostotoimijat ovat tervetulleita mukaan yhteistyöhön, Maria Puustinen kertoo.

Mitä on digituki?

  • Valtiovarainministeriö myöntää maakuntien liitoille avustusta digituen alueelliseen koordinaatioon.
  • Työtä koordinoi Digi- ja väestötietovirasto.
  • Maakuntien liitot kokoavat alueensa digitukea tarjoavat toimijat yhteen ja huolehtivat palveluiden löydettävyydestä.
  • Digitukea tarjoavat kunnat, julkisen hallinnon toimijat, järjestöt, erilaiset hankkeet ja yritykset.