Pohjois-Savo lähtee tavoittelemaan edelläkävijyyttä ennaltaehkäisevän terveydenhuollon digitalisaatiossa ja terveysdatan käytettävyydessä.

Pikapuoliin käynnistyvässä DigiTerveSavo 1 -hankkeessa rakennetaan konsepti varhaista sairauden toteamista ja hoitopolun valintaa tukeville digitaalisille päätöksentekotyökaluille. Niillä tavoitellaan merkittävää tehokkuutta terveydenhuollon resurssien käyttöön.

– Panostaminen parhaan terveyshyödyn tuottaviin toimenpiteisiin on ratkaisu jatkuvasti kasvavien terveydenhuollon kustannusten hillitsemiseen. Suomalainen terveystieto ja sen hyödyntäminen sairauksien ennaltaehkäisyssä, tunnistamisessa ja hoidon valinnassa antavat avaimet terveydenhuollon päätöksenteon uudistamiseen, kertoo tutkimusprofessori Markus Forsberg Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä.

Forsbergin mukaan suomalainen terveystieto on kattavuudeltaan ainutlaatuinen, koska Suomessa on kerätty jo pitkään kansalaisten terveystietoa useisiin valtakunnallisiin rekistereihin. Edellytykset terveydenhuollon ammattilaisten päätöksentekoa helpottavien digitaalisten työkalujen kehittämiseen ovat kuitenkin olleet tähän asti melko puutteelliset.

– Eri lähteistä saatava terveystieto on nyt mahdollista muuntaa uusien digitaalisten työkalujen avulla tietämykseksi, jota terveydenhuollon ammattilaiset pystyvät hyödyntämään päätöksenteon tukena, hän sanoo.

Maakunnan yhteistyöryhmä päätti tänään puoltaa Pohjois-Savon liiton EAKR-rahoituksen myöntämistä DigiTerveSavo 1 -hankkeelle.

Kuljettajien työhyvinvointi valokeilaan

Ensi vuoden alussa starttaa myös Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon koulutuskuntayhtymän uusi ESR-hanke, jossa lähempään tarkasteluun otetaan kuljetusalan yrittäjien ja työntekijöiden kuormitustekijät, terveysriskit ja työhyvinvointi.

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat kuljetusalan ammattilaiset henkilö-, paikallis- ja reittiliikenteen eri ammattiryhmistä. Mukaan aiotaan saada 200 raskaan autokaluston kuljettajaa.

Savonia-ammattikorkeakoulun TK-päällikön Petteri Jääskeläisen mukaan työhyvinvointi on suoraan kytköksissä kuljettajien kokemaan työn mielekkyyteen, työurien pituuteen ja yritysten tuottavuuteen. Se näkyy suoraan myös liikenneturvallisuudessa.

– Työn mielekkyys on omiaan parantamaan myös alan houkuttelevuutta ja vetovoimaisuutta, Jääskeläinen pohjustaa.

Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa EU-rahoituksen myöntämistä raskaan autokaluston kuljettajan työssä jaksamisen edistäminen -hankkeelle.


Lisätietoja antavat:
Markus Forsberg, tutkimusprofessori
p. 040 1394012, markus.forsberg (at) vtt.fi

Petteri Jääskeläinen, TK-päällikkö
p. 044 7856466, petteri.jaaskelainen (at) savonia.fi