Itä-Suomen maakunnat tarjoavat liikenne- ja viestintäministeriölle tietoja ja osaamista valtakunnallisen liikennejärjestelmän suunnitteluun vuorovaikutuksen lisäämiseksi.

Ensimmäinen liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan seuraavalla hallituskaudella parlamentaarisessa ohjauksessa. Valtioneuvosto hyväksyy suunnitelman kevään 2020 aikana.

”Suunnittelussa käytettävät selvitykset on tehtävä aidossa vuorovaikutuksessa alueiden toimijoiden kanssa ja siinä tulee hyödyntää alueiden asiantuntemusta”, maakunnat ilmoittavat kantanaan.

Maakuntien mielestä käynnissä olevassa valmistelussa alueet ovat päässeet osallistumaan vain muutamissa esittelytilaisuuksissa. Valtakunnallisissa selvityksissä eri liikennemuotojen matkustajamääristä ja tavarakuljetusten logistiikkavirroista on ollut käytössä vain puutteellisia lähtötietoja. Itä-Suomen olosuhteet on tuotava selkeästi esille liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa.

Itä-Suomen neuvottelukunnan mukaan panostukset Itäisen Suomen liikennejärjestelmään ovat välttämättömiä koko maan kilpailukyvyn kannalta. Pitkällä tähtäimellä rahoitusta on osoitettava erityisesti perusväylänpitoon, nopeiden itäratojen kehittämiseen, Saimaan kanavan sulkujen pidentämiseen ja tietoliikenneyhteyksiin.

Itä-Suomen neuvottelukunta vastustaa maantielauttojen palvelutasoon suunniteltuja heikennyksiä. Lauttaliikenteen hoidosta vastaava Varsinais-Suomen ELY-keskus harkitsee, että lossit siirtyisivät aikataulutettuun liikennöintiin ensi vuoden alusta lähtien. Esityksen mukaan ne kulkisivat 15, 20 tai 30 minuutin välein.

Suomen 41 maantielautasta 14 sijaitsee Järvi-Suomessa.

Kannanotto hyväksyttiin Itä-Suomen neuvottelukunnan kokouksessa, joka pidettiin keskiviikkona 24. huhtikuuta Helsingissä.