Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunnat ovat tänään ilmaisseet yhteisen huolensa EU:n ohjelmakauden 2021–2027 kansallisen valmistelun tilanteesta. Neuvottelukuntien mielestä Suomessa ei suhtauduta tarpeeksi vakavasti Euroopan komission tuoreisiin näkemyksiin maamme sisäisistä kehittyneisyyseroista.

Neuvottelukunnat vaativat, että alueiden väliset kehittyneisyyserot on tunnustettava myös kansallisesti.

Julkisuudessa on esiintynyt äskettäin virheellisiä tulkintoja, joiden mukaan kehityserot olisivat kaventuneet merkittävästi. Komissio raportoi sitä vastoin helmikuun lopulla, että alueellisia eroja ei ole saatu poistettua Suomessa.

Maaraportin mukaan Manner-Suomen alueista Itä- ja Pohjois-Suomen tilanne oli vähiten tyydyttävä tuottavuuden ja työttömyyden osalta. Työllisyysaste oli jopa alle EU:n keskiarvon.

Itä- ja Pohjois-Suomen tulokset olivat vertailussa heikoimmat väestönkasvussa ja saavutettavuudessa. Myös väestöntiheys on erittäin alhainen.

”Näin ollen Itä- ja Pohjois-Suomi hyötyy myös vuosina 2021–2027 rakennerahaston erityismäärärahoista, jotka on tarkoitettu pohjoisen harvaan asutuille alueille”, komissio painotti sanatarkasti maaraportissaan.

Lääkkeeksi Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat esittävät seuraavalle EU-budjettikaudelle omaa rakennerahasto-ohjelmaa, joka toisi aluelähtöisyyttä ja joustavuutta sekä vastaisi paremmin harvaan asutun pohjoisen alueen erityishaasteisiin. Maakunnat muistuttavat, että juuri harvan asutuksen takia Itä- ja Pohjois-Suomella on Suomen EU-liittymissopimuksen mukainen poikkeava erityisasema.

”Asema tulee lunastaa siten, että se huomioidaan kansallisessa ohjelmarakenteessa sekä alueelle kohdennettavassa rahoituksessa, jonka pitää vastata vähintään nykyistä ohjelmakautta. Itä- ja Pohjois-Suomi ei ole ottamassa tukia muilta pois, vaan haluaa varmistaa liittymissopimuksen mukaisen erityisrahoituksen”, neuvottelukunnat toteavat.

Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunta on vapaaehtoinen toimielin, johon kuuluvat Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien maakuntahallitusten ja -valtuustojen puheenjohtajistot, maakuntajohtajat ja kansanedustajat.

Tänä vuonna neuvottelukuntien puheenjohtajamaakuntana toimii Pohjois-Savo. Itä-Suomen neuvottelukuntaa vetää Pohjois-Savo ja Pohjois-Suomen neuvottelukuntaa Kainuu.

Neuvottelukuntien yhteiskokous pidettiin keskiviikkona 24. huhtikuuta Helsingissä.


Lisätietoja:
Neuvottelukunnan puheenjohtaja Seppo Kääriäinen p. 050 511 3086
Maakuntajohtaja Marko Korhonen p. 044 714 2666
Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa p. 044 714 2648