Pohjois-Savon liitto sai 196 000 euroa rahoitusta työ- ja elinkeinoministeriöltä suunnattavaksi ennakoivan rakennemuutoksen toimenpiteisiin. Rahoitus suunnataan maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti tulevien puun käyttöä lisäävien suurten investointien työvoimatarpeiden ja puunhankinnan varmistamiseen liittyviin hankkeisiin.

Alueellisiin innovaatioihin ja kokeiluihin myönnettiin rahoitusta kansallisesti yhteensä 9 miljoonaa euroa vuodelle 2016. Myönnetystä AIKO-rahoituksesta käytetään vuonna 2016 noin puolet maakuntien ennakoidun rakennemuutoksen toimiin ja toinen puoli valtion, kaupunkien, kasvukäytävien ja teemaverkostojen kasvusopimuksiin.

Kuopion kaupunki jätti hakemuksen kasvusopimushakuun, mutta ei tullut rahoitetuksi.

Kaikkiaan AIKO-rahoitusta on käytössä 30 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018. Vuosille 2017 ja 2018 osoitetaan vuosittain erilliset määrärahat.

Alueellisten innovaatiot ja kokeilut -varojen alueellinen jako vuonna 2016 löytyy osoitteesta täältä.