"Katsojat tulevat ihastumaan ja hämmästymään", Alapitkän nuorisoseuran rahastonhoitaja Leo Saastamoinen lupaa. Kuvassa vasemmalla kirjailija Minna Kettunen.

Alapitkän nuorisoseura toteuttaa Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017 kantaesitysnäytelmän, joka kuvaa sodanjälkeisiä tapahtumia Lapinlahdella. Jaetun maan lapset kertoo salmilaisten evakkojen saapumisesta Alapitkälle vuonna 1944.

Näytelmässä käydään läpi siirtokarjalaisten asettumista uusille asuinalueille. Asutustoiminta loi jännitteitä karjalaisten ja savolaisten välille. Alkuvaiheen osittain vieroksuva tunnelma rauhoittui vähitellen rauhalliseksi rinnakkaiseloksi ja jälleenrakentamisen ajaksi.

"Näytelmän nimi viittaa kahteen asiaan. Ensin maan jakoi sota ja sitten asutustoiminta", kertoo näytelmän käsikirjoitusta tekevä Minna Kettunen.

Lapinlahden kuntaan sijoitettiin jatkosodan jälkeen yli 2000 evakkoa. Kunnan väkiluku nousi 20 prosenttia. Se lienee ollut Suomen ennätyslukemia, kun asutetun siirtolaisväestön määrä suhteutetaan kunnan väkilukuun. Pelkästään Alapitkän kylälle evakkoja tuli reilut 300.

Jaetun maan lapset on lapinlahtelaiselle Kettuselle toinen näytelmäkäsikirjoitus. Hänen esikoisnäytelmänsä oli Väärnin Pappilaan sijoittunut huoneteatteriesitys, joka kertoi Juhani Ahosta ja hänen äidistään.

Uuden näytelmän kirjoitustyö alkoi syyskuun alussa. Kun aihetta alettiin suunnitella viime keväänä, puuhaihmisillä ei ollut tiedossa Euroopassa kärjistyvä pakolaistilanne.

"1940–50 -lukujen tapahtumat Alapitkällä tuntuvat nyt hämmästyttävän ajankohtaisilta. Samat aiheet tulevat vastaan niin historian lehdiltä kuin päivän uutisistakin", Kettunen toteaa.

Alapitkän nuorisoseuran puheenjohtajan Jouni Tarvaisen mukaan juhlavuoden näytelmän harjoitukset alkavat alkusyksystä 2016.

"Tässä välissä työstetään vielä normaalisti tulevan kesän teatteriesitys. Kappale valitaan loka-marraskuussa", hän sanoo.

Kaikki savolaiset mukaan juhlavuoden tekoon

Jaetun maan lapset -näytelmä tulee olemaan yksi Pohjois-Savon alueellisista Suomi 100 -ohjelmahankkeista. Maakunnan liitot koordinoivat itsenäisyyden juhlavuoden alueellista toimintaa ja jakavat paikallisille ohjelmahankkeille valtionavustuksia.

Pohjois-Savon liiton maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen pitää Alapitkän näytelmää mainiona esimerkkinä juhlavuoden vietosta. Se rakennetaan yhteisellä tekemisellä ja osallistumisella.

"Juhlavuoden teemana on Yhdessä. Mahdollisimman moni suomalainen halutaan mukaan osallistumaan ja tekemään juhlavuotta. Tärkeintä on, että juhlat levittyvät koko Suomeen ja koko yhteiskuntaan vuoden 2017 alusta itsenäisyyspäivään saakka."

Juhlavuoden ohjelmaan voi hakea vuoden 2017 lokakuun loppuun asti verkko-osoitteessa suomi100finland.fi. Ohjelmaan hyväksytään hankkeet, jotka toteuttavat jotain kolmesta painopistealueesta: Suomen 100 vuotta, Suomi 2017 tai Suomen tulevaisuus.

Ohjelmahankkeet saavat käyttöönsä Suomi 100 -tunnuksen, ja ne tulevat osaksi juhlavuoden esittelyä Suomi 100 -verkkosivuilla.