Yrityksiin jalkautuvista aktivaattoreista on saatu hyviä kokemuksia Pohjois-Savossa. Maakuntaliiton palkkaamille aktivaattoreille on kertynyt reilun puolen vuoden aikana useita satoja yrityskontakteja.

Yritystapaamisissa on käyty läpi yrityksen kehittämistoiveita ja -tarpeita sekä yritetty etsiä niihin sopiva ratkaisu esimerkiksi kehittämishankkeen avulla. Aktivointityön tuloksena jo vireille laitettujen yrityshankkeiden budjetit ovat yli kolme miljoonaa euroa. Koko hankevolyymi tulee olemaan moninkertainen.

Yrityslähtöisyys on ollut poikkeuksellisen vahvaa.

– Teemaohjelman avulla aktivoiduista hankkeista 95 prosenttia on sellaisia, joissa on suora yrityskytkentä. Loput ovat lähinnä koulutuksen kehittämiseen tähtääviä hankkeita, jotka nekin tukevat välillisesti alueen yrityksiä, sanoo Juha Valaja, joka on yksi kolmesta kone- ja energiateknologian teemaohjelman aktivaattorista.

Kaksi teemaohjelmaa käynnissä

Pohjois-Savossa on käynnissä kaksi teemaohjelmaa: kone- ja energiateknologian sekä terveysklusterin ja hyvinvointia tukevien elintarvikkeiden teemaohjelmat. Niiden parissa työskentelee osa-aikaisesti (25–50 %) kuusi aktivaattoria.

Kuusikko on löytänyt luontevan paikan yritysten ja koulutuslaitosten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioympäristöjen (TKI) välisinä yhteyshenkilöinä. He kannustavat maakunnan yrityksiä rohkeasti hankkimaan vetoapua liiketoiminnan kehittämiseen koulutusorganisaatioiden henkilökunnalta ja opiskelijoilta.

– Kun yritykset alkavat hyödyntää näitä TKI-ympäristöjä enemmän, ne kehittyvät yrityslähtöisempään ja työelämäläheisempään suuntaan, perustelee Johanna Jylhä-Ollila, joka toimii terveysaktivaattorina.

Aktivaattorien mukaan maakunnassa on useita satoja yrityksiä, joilla olisi valmius lähteä mukaan yrityshankkeisiin. Myös TKI-hankkeiden valmistelussa on ollut mukana yli sata alueen yritystä.

– TKI-ympäristöissä otetaan käyttöön alan uusimpia teknologioita. Niiden avulla yritykset voivat kehittää tuotannon tehokkuutta ja luoda tuotevalikoimiin uutta kilpailuetua, Valaja kertoo.

Terveyden teemaohjelmassa on valmisteltu mm. yritysvetoista hyvinvointilainaamoa Kuopioon. Ihmiset voisivat lainata sieltä hyvinvointia tukevia laitteita ja apuvälineitä sekä palveluja. Lainaamo on hyvä esimerkki julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöstä.
Kone- ja energiateknologian teemaohjelma järjestää keskiviikkona 11. maaliskuuta TAKEOFF!-seminaarin, jossa aiheina ovat pk-yritysten johtaminen ja kansainvälistyminen.

LISÄTIETOJA ANTAVAT:
Kone- ja energiateknologian teemaohjelma
Juha Valaja, puh. 040 484 1012
Sulevi Komulainen, puh. 0400 159 350
Kai Kärkkäinen, puh. 044 785 6297

Terveysklusterin ja hyvinvointia tukevien elintarvikkeiden teemaohjelma
Johanna Jylhä-Ollila, puh. 045 1398984
Pia Karjalainen, puh. 050 525 1012
Vuokko Niemitalo, puh. 0207 464 629