Julkaistu 14.12.2016

Pohjois-Savon liitolta on haettavana rahoitusta pieniin ja nopeisiin, kokeiluluonteisiin toimenpiteisiin, jotka kohdistuvat Pohjois-Savon innovaatiokärkien (kone- ja energiateknologia, puun ja biojalostus, elintarvikkeet, terveysklusteri sekä vesi ja ilma) kehittämiseen.

Vuoden 2016 AIKO-kehittämisrahaa on vielä haettavana noin 45000 euroa. Tuen enimmäismäärä on 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Kyseessä on jatkuva haku.

Hankkeiden valinnassa tärkeimpinä valintakriteereinä on, että hanke edistää aktiivisesti elinkeinojen rakennemuutosta ja vahvistaa alueen muutosjoustavuutta, nopeuttaa merkittävien kehittämisavauksien tai kokeilujen nopeaa käynnistymistä sekä vahvistaa kasvua, työllisyyttä ja kansainvälistymistä.

AIKO- eli alueelliset innovaatiot ja kokeilut -rahoitus on yksi Suomen hallituksen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden kärkihankkeen toimenpiteistä. Hallitus päättää vuosina 2016–2018 vuosittain AIKO-rahoituksen suuruudesta kullekin maakunnan liitolle.

Lisätietoja »