Pohjois-Savon liitto myöntää rahoitusta hankkeisiin, joissa kehitetään puunjalostuksen logistiikka- ja työvoimaratkaisuja. Niiden avulla varaudutaan metsäteollisuuden uusiin investointeihin.

Pohjois-Savossa on näköpiirissä positiivinen työvoiman rakennemuutos ja rekrytointitilanne. Suurimmat koulutettavien määrät ovat metsäkoneiden ja puutavara-autojen kuljettajia, tehtaiden käyttö- ja huoltohenkilökuntaa sekä metsäalan työntekijöitä, mutta kaikkiaan osaamisen ja ammattien kirjo on suuri.

AIKO-kehittämisrahaa on jaossa tämän vuoden aikana 196 000 euroa. Tuen enimmäismäärä on 70 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Hakuaika päättyy 16. syyskuuta.

AIKO- eli alueelliset innovaatiot ja kokeilut -rahoitus on yksi hallituksen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden kärkihankkeen toimenpiteistä. Kaikkiaan rahoitusta on käytössä 30 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018.

Puun- ja biojalostus on yksi Pohjois-Savon älykkään erikoistumisen kärjistä.

Lue lisää »