Pohjois-Savon liitolta on haettavana Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -rahoitusta (AIKO). Kyseessä on jatkuva haku. Tuen enimmäismäärä on 70 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Haettavana on yhteensä noin 300 000 euroa.

Hankkeilla vahvistetaan Pohjois-Savon kehittämisen kärkialoja, joita ovat kone- ja energiateknologia, biojalostus, elintarvikkeet, hyvinvointiteknologia, matkailu, vesi ja biojalostus.

Tukea voi käyttää myös toimenpiteisiin, joilla edistetään osaavan työvoiman ja opiskelijoiden saavutettavuutta maakuntaan sekä maakunnan yhteisen työssäkäyntialueen työvoiman, opiskelijoiden ja tiedon liikkuvuutta. 

Tavoitteena on vauhdittaa ja käynnistää uusia toimintaa erityisesti elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Rahoitus mahdollistaa moninaisesti mm. kokeiluja tai pienimuotoista kehittämistä. Hankkeet voivat olla esimerkiksi verkostojen muodostamista, uudenlaisten toimintatapojen kokeilua tai pilotointia.

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -rahoitus on kansallinen aluekehitykseen kohdennettu määräraha. Rahoitus on Suomen hallituksen Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla -kärkihankkeen toimenpide.

AIKO-rahoitus

  • Helposti haettavaa ja hallinnoitavaa rahoitusta.
  • Tuen enimmäismäärä on 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista.
  • Kyseessä on jatkuva haku.
  • Hankkeiden tulee päättyä 30.4.2019 mennessä.
  • AIKO-tuen piiristä on rajattu pois infrastruktuurin sekä yksittäisten tapahtumien/tilaisuuksien rahoittaminen.
  • Tukea ei voi myöntää yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.

Lue lisää AIKO-rahoituksesta