Pohjois-Savon liiton uutispöytä

VINKKI  Voit lukea uutisia aiheittain valitsemalla artikkelissa olevan aihetunnisteen.

Kaikki artikkelit aiheesta "kuntatalous"

20180226

Julkaistu 26.2.2018

Pohjois-Savon kuntataloustyöryhmän tiedote

Pohjois-Savon kuntataloustyöryhmän tiedote. Aiheina kunnan osarahoittama työmarkkinatuki v. 2015-2017, verkostokoulutus kuntien työllisyyskoordinaattoreille ja vastaaville, Kuntaliiton uusi palvelu kuntatalouden terveystarkastus -pilotointi ja ennakkoinfo tulevista tapahtumista.

kunnatkuntatalous

 
20171222

Julkaistu 22.12.2017

Kunnat varautuvat maakunta- ja soteuudistukseen

Talousarvioissaan vuodelle 2018 kunnat arvioivat sote-menojensa kasvavan vuosina 2018-2020 hillitysti. Maakunnan sote-menojen kasvuksi arvioidaan 1,7 % ja toimintamenojen kasvuksi vain 0,7 %. Vuosikatteen arvioidaan kasvavan vuodesta 2017 vuoteen 2018 3,4 % sekä investointien 9,7 %.

kuntatalous

 
20170424

Julkaistu 24.4.2017

Pohjois-Savon kuntien taloustilanne parani vuonna 2016

Pohjois-Savon kuntien vuosikate ja tilikauden tulos paranivat sekä käyttötulot lisääntyivät vuonna 2016 edellisvuoteen verrattuna.

kuntatalous

 
20161220

Julkaistu 20.12.2016

Kuntataloudessa edelleen lievää parantumista

Kuntien yhteisen alijäämän arvioidaan pienentyvän vuonna 2017 vuoden 2016 talousarviossa arvioidusta 23,4 M€:sta 12,9 M€:oon. Laskua on lähes 45 %.

kuntatalous

 
20160426

Julkaistu 26.4.2016

Pohjois-Savon kuntatalouden tila heikkeni hieman vuonna 2015

Pohjois-Savon kuntien käyttötulot yhteensä alenivat edellisvuodesta 29 milj. euroa, vuosikate heikkeni 6,9 %, tilikauden tulos oli alijäämäinen. Investointien määrä väheni 186 milj. euroa.

 Verotulot (+2,5 %) ja valtionosuudet (+1,3%) kasvoivat ja toimintakulut alenivat (-1,1 %).

kuntatalous

 
20160225

Julkaistu 25.2.2016

Pohjois-Savon kuntien osuus työmarkkinatuesta kasvoi vuodessa 65 prosenttia

Työmarkkinatuen kuntaosuudet ovat kasvaneet huomattavasti myös Pohjois-Savossa. Kuntien osarahoittaman työmarkkinatuen kokonaissumma on noussut yli 20 miljoonaa euroon. Kasvu on hieman maan keskiarvoa korkeampi.

kuntatalous

 
20151218

Julkaistu 18.12.2015

Pohjois-Savon kuntatalous on virkistymässä ja pahin syvänne on jäämässä taakse

Pohjois-Savon kuntien toimintamenojen kasvun vuodelle 2016 ennakoidaan olevan maltillista, vain 0,9 %. Toimintakatteen ennakoidaan heikkenevän vain 1,8 %. Kunnat ennakoivat pystyvänsä tuottamaan palvelunsa kustannustehokkaammin prosessien ja toimintatapojen muutoksella ja tiukalla kulukurilla.

kuntatalous