Pohjois-Savon liiton verkkopalvelun ja sähköpostiviestipalvelun rekisteriseloste

Rekisterinpitäjän on laadittava jokaisesta henkilörekisteristä rekisteriseloste ja informoitava henkilötietojen tulevasta käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista.

EU:N PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN 2016/679 JA HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 §:N MUKAINEN TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE 
4.11.2014

1. Rekisterinpitäjä:
Pohjois-Savon liitto, Sepänkatu 1 A, 70100 Kuopio, p. 017 5501400

2. Tietosuojavastaava:
Pekka Kaikkonen, p. 044 7142630 (tekninen tietoturva ja tekniset asiat Koodiviidakko Oy ja Creamailer Oy)

3. Henkilötietojen käsittelijä:
Koodiviidakko Oy ja Creamailer Oy

4. Rekisterin ja ohjelman nimi: 
Pohjois-Savon liiton verkkopalvelu ja sähköpostiviestipalvelu (= uutiskirje)

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):
Asiakkaiden palvelu ja tiedonvälitys

6. Rekisterin tietosisältö (rekisteröityjen ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmät)
Sisältää henkilötietoja:

 • maakuntavaltuusto: jäsen, varajäsen ja kunta
 • maakuntahallitus: jäsen, varajäsen ja puolue
 • tarkastuslautakunta: jäsen
 • maakunnan yhteistyöryhmä: jäsen, varajäsen ja organisaatio, kuntaedustajista myös puolue
 • maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö: jäsen, varajäsen ja organisaatio
 • henkilökunta: nimi, työpuhelinnumero ja valokuva
 • uutiskirjeen tilaajat: nimi, sähköpostiosoite ja rekisteröintiajankohta

Muut tiedot koskevat Pohjois-Savon liiton toiminnan esittelyä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet (1

Kokouspöytäkirjat:

 • Maakuntavaltuuston valitsee kuntien edustajainkokous
 • Maakuntahallituksen valitsee maakuntavaltuusto
 • Tarkastuslautakunnan valitsee maakuntavaltuusto
 • Maakunnan yhteistyöryhmän valitsee maakuntahallitus

Työsopimukset
Toimintasuunnitelmat, toimintakertomukset yms.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset tai tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman rekisteröidyn nimenomaista lupaa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Käyttöoikeus nimetyillä henkilöillä.

B. ATK:lle tallennettu tiedosto
Käyttöoikeus nimetyillä henkilöillä. Varmuuskopiointi kerran vuorokaudessa.

10. Salassa pidettävät tiedot
Ei ole.

1) HetiL 10 § ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista merkitä rekisteröityjen tiedonsaantioikeuksien kannalta. Se myös kuvaa osaltaan rekisterin tietosisältöä.