Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjän on laadittava jokaisesta henkilörekisteristä rekisteriseloste ja informoitava henkilötietojen tulevasta käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista.

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE 
4.11.2014

1. Rekisterinpitäjä:
Pohjois-Savon liitto, Sepänkatu 1 A, 70100 Kuopio, p. 017 5501400

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö:
Jari Sihvonen, p. 044 7142653 (tekninen tietoturva ja tekniset asiat Koodiviidakko Oy)

3. Rekisterin ja ohjelman nimi: 
Pohjois-Savon liiton verkkopalvelu

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):
Asiakkaiden palvelu ja tiedonvälitys

5. Rekisterin tietosisältö (rekisteröityjen ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmät)
Sisältää henkilötietoja:

  • maakuntavaltuusto: jäsen, varajäsen ja kunta
  • maakuntahallitus: jäsen, varajäsen ja puolue
  • tarkastuslautakunta: jäsen
  • maakunnan yhteistyöryhmä: jäsen, varajäsen ja organisaatio, kuntaedustajista myös puolue
  • maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö: jäsen, varajäsen ja organisaatio
  • henkilökunta: nimi, työpuhelinnumero ja valokuva

Muut tiedot koskevat Pohjois-Savon liiton toiminnan esittelyä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet (1

Kokouspöytäkirjat:

  • Maakuntavaltuuston valitsee kuntien edustajainkokous
  • Maakuntahallituksen valitsee maakuntavaltuusto
  • Tarkastuslautakunnan valitsee maakuntavaltuusto
  • Maakunnan yhteistyöryhmän valitsee maakuntahallitus

Työsopimukset
Toimintasuunnitelmat, toimintakertomukset yms.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset tai tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman rekisteröidyn nimenomaista lupaa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Käyttöoikeus nimetyillä henkilöillä.

B. ATK:lle tallennettu tiedosto
Käyttöoikeus nimetyillä henkilöillä. Varmuuskopiointi kerran vuorokaudessa.

9. Salassa pidettävät tiedot
Ei ole.

1) HetiL 10 § ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista merkitä rekisteröityjen tiedonsaantioikeuksien kannalta. Se myös kuvaa osaltaan rekisterin tietosisältöä.