Pohjois-Savon kuntatalouspäivä 2.6.2017
- tarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin

Kuntien talous

Kuntatalouden edunajaminen on yksi Pohjois-Savon liiton tehtävistä ja sitä tehdään yhteistyönä Pohjois-Savon kuntien kanssa.

Pohjois-Savon maakuntahallitus on asettanut kuntatalouden edunajamiseen ja kuntayhteistyön aktiiviseen edistämiseen pysyvän kuntataloustyöryhmän. Toimikaudella 2013–2016 työryhmän puheenjohtajana toimii Lapinlahden kunnanjohtaja Marko Korhonen.

Kuntataloutta koskevaa tilastotietoa kootaan sekä muista lähteistä että itse tuotettuna.

Kuntien tilinpäätökset

Kuntien talousarviot

Kuntien talouden tunnusluvut ja palvelutuotannon nettokustannukset

Valtionosuudet

Verotus