Liikenne- ja logistiikkahankkeet laukaisevat uusia investointeja

Toimintaympäristön ja saavutettavuuden parantumisella on kiinteä yhteys sekä uusien yritysten sijoittumiseen että jo toimivien yritysten laajentumisiin.

Vuosien 2008–2014 aikana Pohjois-Savon liitto on myöntänyt Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta yritys- ja matkailualueiden rakennustöihin mm. Iisalmessa, Keiteleellä, Kiuruvedellä, Kuopiossa, Leppävirralla ja Suonenjoella.

Pk-yritysten saavutettavuuden parantaminen infrahankkeilla on tehokas keino muiden investointien saamiseksi alueelle. Esimerkiksi Kuopion matkakeskushankkeessa EAKR-rahoituksella oli keskeinen, laukaiseva merkitys Kuopion kaupungin myönteisille rahoituspäätöksille. Alueelle on sijoittumassa matkakeskustoimintojen lisäksi 4000 kerrosneliömetriä toimisto- ja liiketilaa sekä 600–1000 työpaikkaa.

Kaikki hankkeet eivät olisi toteutuneet samassa laajuudessa ilman EAKR-rahoitusta. Tahkon keskustan alueen ja Keiteleen Lossisaaren matkailuhankkeet olisivat jääneet kokonaan toteutumatta ilman EU-rahoitusta.