Pohjois-Savon aluetalouskatsaus kevät 2015

Koko maassa yritysten liikevaihdon arvo säilyi vuoden 2013 tasossa ja Pohjois-Savossa se laski -0,7 %. Liikevaihto kasvoi vuonna 2014 vain Ylä-Savon seudulla (1,7 %). Kuopion seudulla liikevaihto laski -1,8 %, Varkauden seudulla -0,8 %, Koillis-Savon seudulla -1,2 % ja Sisä-Savossa -0,3 %. Koillis-Savon seutua lukuun ottamatta vuoden 2014 loppupuolisko oli liikevaihdon osalta heikompi kuin alkuvuosi, joten merkit vuodelle 2015 ovat heikot.

Viennissäkin Ylä-Savo oli veturina, vienti kasvoi (3,5 %) yhden heikomman vuoden jälkeen. Viennin arvo on 455 M€, mikä on 40 M€ enemmän kuin vuonna 2008 ja korkein sitten taantuman. Kuopion seudulla teollisuuden vienti heikkeni -4,3 %. Kasvu on pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella. Vuonna 2014 Kuopion seudun teollisuuden vienti 422 M€ oli 42M€ pienempi kuin huippuvuonna 2008. Vuonna 2014 Varkauden seudulla teollisuuden vienti säilyi lähes ennallaan, joskin vuosi 2013 oli heikko vuosi. Viennin arvo (526 M€) oli vuonna 2014 jopa alhaisempi kuin taantuman jälkeisinä vuosina 2009 ja 2010. Sisä-Savossa vienti heikkeni (-10,1) voimakkaan kasvuvuoden jälkeen.

Liikevaihto

Kaikkien toimialojen liikevaihto Pohjois-Savossa (n. 10 Mrd. €) vuonna 2014 on noin 60 M€ edellisvuotta pienempi. Tehdasteollisuuden liikevaihdon arvo Pohjois-Savossa oli noin 740 M€ jäljessä huippuvuoden 2008 tasosta 3,8 Mrd. Alkuvuoden aikana oli Pohjois-Savossa vielä merkkejä orastavasta kasvusta, mutta se hiipui loppuvuoden aikana. Teollisuuden koko vuoden liikevaihdon arvo heikkeni -1,1 %. Koko maassa teollisuuden liikevaihto heikkeni -1,7 %. Metalliteollisuudessa liikevaihto kasvoi viime vuoden aikana 1,8 %, etenkin vahvan alkuvuoden seurauksena. Rakentamisessa liikevaihto supistui vuoden 2014 loppupuoliskolla. Hyvän alkuvuoden ansiosta koko vuoden 2014 liikevaihto kasvoi 0,3 %. Koko maassa rakentamisen liikevaihto kasvoi 1,3 %. Mekaaniselle puutuoteteollisuudelle viime vuosi oli selvästi edellisvuotta heikompi. Liikevaihdon arvo heikkeni Pohjois-Savossa -3,9 %. Matkailuklusterin liikevaihto laski -2,1 %. Kaupan alalla liikevaihto säilyi lähes ennallaan (-0,4 %) verrattuna vuoteen 2013. Koko maassa liikevaihto heikkeni -0,7 %. Kaupan liikevaihto heikkeni Pohjois-Savossa edellisen kerran vuonna 2009, jolloin laskua oli -8,6 %.

Vienti

Pohjois-Savossa teollisuuden vienti hiipui -0,7 %:lla vuonna 2014. Alkuvuosi näytti vielä lupaavalta mutta loppuvuonna tilanne synkkeni. Koko maassa viennin kehitys oli samansuuntainen. Viennin osalta tilanne ei ollut kuitenkaan niin heikko kuin vuosi 2013 ja sitä edeltävinä vuosina vienti kasvoi voimakkaasti. Metalliteollisuuden vienti kasvoi (1,6 %) Pohjois-Savossa vuonna 2014, koko maassa viennin arvo säilyi ennallaan. Mekaaninen puuteollisuus kasvatti vientiään 1,4 %. Viennin kasvu on pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella. Pitkälti Varkauteen keskittyvässä energiateknologiassa vienti väheni -3,6 %, etenkin loppuvuosi oli heikko. Koko maassa energiateknologian vienti kasvoi 5,2 %.

Palkkasumma

Vuonna 2014 palkkasumma kasvoi Pohjois-Savossa 0,3 %, lähes koko maan tahtiin(0,6 %). Palkkasumman vuosikasvu Pohjois-Savossa on myös pitkän aikavälin seurannassa samalla tasolla kuin koko maassa. Teollisuuden palkkasumma laski Pohjois-Savossa -3 %, koko maassa laskua oli -2 %. Palkkasumma kasvoi teollisuuden aloista vain kaivostoiminnassa 7,2 %, elintarviketeollisuudessa 2,1 % ja kulkuneuvojen valmistuksessa 0,7 %. Suurin palkkasumman arvon pudotus tapahtui paperiteollisuudessa -12,4 % ja mekaanisessa puutuoteteollisuudessa -5,1 %. Kaikkien toimialojen palkkasumma ylitti 3 Mrd € tason vuonna 2012 ja vuonna 2014 se oli 3,1 Mrd €.

Työllisyys

Työttömiä työnhakijoita oli Pohjois-Savon TE-toimistoissa vuonna 2014 keskimäärin 14 424 eli 12,7 % työvoimasta. Työttömien määrä lisääntyi edellisestä vuodesta 5,6 %. Työttömyyden nousu oli hitaampaa kuin vuonna 2013. Palveluiden piirissä olevien työnhakijoiden määrä lisääntyi selvästi ja osaltaan hidastui ja siirsi työttömyyden nousua alkuvuodelle 2015. Aiemmin työttömyyden nousu painottui teollisuuteen ja rakentamiseen, mutta vuoden 2014 aikana vaikutukset ulottuivat yhä laajemmin terveydenhuollon, kaupan ja palveluiden aloille. Pohjois-Savon työllisyysaste nousi vielä hiukan 67,2 %:iin (+ 0,1 prosenttiyksikköä). Koko maan luku oli 68,3 % (- 0,2 prosenttiyksikköä). Pohjois-Savon työllisyysaste on noussut vuodesta 2009 tasan 5 prosenttiyksikköä, jota voi pitää vallinneessa suhdannetilanteessa poikkeuksellisen hyvänä kehityksenä. Samaan aikaan koko maassa työllisyysaste on pysynyt ennallaan.