Aluetalouskatsaukset

Pohjois-Savon liiton ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen laatimasta aluetalouskatsauksesta löydät ajan tasalla olevaa tietoa Pohjois-Savon aluetalouden tilasta ja sen viimeisimmistä muutoksista. Seurantaa käytetään mm. ohjelmakauden vaikuttavuuden arvioinnissa sekä maakunnan ja eri organisaatioiden suunnittelussa.

Maakunnan toimialojen liikevaihtoa, vientiä ja palkkasummaa on kuvattu Tilastokeskuksen kokoamalla, yritysten arvonlisäverotilityksiin perustuvalla kuukausikuvaajalla.

Uusimmat

Pohjois-Savon aluetalouskatsaus kevät 2017 (julkaistu 4.5.2017)

Pohjois-Savon aluetaloudessa nousun merkkejä, kasvu koko maata parempaa

Talouden kasvu on viime vuodet ollut vaisua, mutta vuosi 2016 antaa merkkejä paremmasta. Viime vuonna yritysten liikevaihto kasvoi Pohjois-Savossa 3,5 %, koko maassa 2,4 %. Maakuntien välisessä vertailussa Pohjois-Savo oli kärkijoukossa. Viennin arvo lisääntyi Pohjois-Savossa 3,7 % ja koko maassa laski -0,6 %. Yritysten maksamien palkkojen määrä kääntyi 2,4 % kasvuun, koko maassa 1,5 %.

Ylä-Savon liikevaihto 2016 kiihtyi 5,2 % kasvuun ja Sisä-Savo + alue ylsi 4,9 %:iin. Kuopion seudulla kasvu oli 3,6 % ja Varkaudessa 2,3 %. Liikevaihto laski vain Koillis-Savossa -6,5 %. Vuosien 2006-2016 välisenä aikana nopeinta liikevaihdon kasvu on ollut Sisä-Savo + -alueella (3,5 %/v), Kuopion seudulla (3,0 %/v) ja Ylä-Savossa (2,9 %/v). Varkauden seudulla vuosikasvu on ollut -1,2 %/vuosi ja Koillis-Savossa 0,9 %/vuosi. Koko maassa 2006-2016 vuosikasvu oli 2,0 %/vuosi

Liikevaihto kasvoi lähes kaikilla aloilla

Ainoastaan kemianteollisuuden (-10,3 %), paperiteollisuuden (-5,6 %) ja yrityspalveluiden (-0,2 %) liikevaihto laski. Liikevaihdon kasvun vetureina olivat mekaaninen puutuoteteollisuus, rakentaminen ja sähkötekninen valmistus noin 10 % kasvullaan. Myös metalliteollisuuden liikevaihdon kasvu jatkoi hyvällä 5 % tasolla. Alan suurin ryhmä on metallituotteiden ja koneiden laitteiden valmistus (1,16 Mrd. €), missä kasvua oli 4,5 %. Koko maassa metalliteollisuuden liikevaihto supistui viidettä vuotta peräkkäin, viime vuonna -0,5 %.

Elintarviketeollisuudessa liikevaihto kasvoi 5,5 %, kun vuonna 2015 liikevaihto laski -4,2 %. Koko maassa alan liikevaihto laski -1,2 %, kolmatta vuotta peräkkäin. Kaupan alalla parin heikomman vuoden jälkeen liikevaihto nousi 2,2 %. Koko maassa kehitys on ollut samansuuntainen, mutta aavistuksen heikompi.

Vientiyrityksillä hyvä loppuvuosi, Ylä-Savon viennin arvo ohitti Kuopion seudun

Viime vuonna Pohjois-Savon viennin vetureita olivat sahatavara (+ 15 %) ja metalliteollisuus (5,3 %). Lisäksi terveysteknologian vienti kasvoi voimakkaasti (+12,3 %) mutta alan viennin arvo on alhainen verrattuna muihin aloihin. Elintarvikkeiden vienti on kääntynyt muutaman heikomman vuoden jälkeen kasvuun, viime vuonna kasvua kertyi 4,5 %. Metalliteollisuuden vienti kasvoi viime vuonna Pohjois-Savossa 5,3 % ja laski koko maassa -2,6 %. Energiateknologian vienti laski kolme vuotta peräkkäin, mutta viime vuonna kasvua kertyi 4,8 %. Koko maassa alan heikko vientikehitys jatkui. Terveysteknologian vienti laski Pohjois-Savossa kolme vuotta, mutta viime vuonna kasvua kertyi 12,3 %. Koko maassa ala on kasvanut useana vuonna peräkkäin.

Teollisuuden viennin arvo on suurin Ylä-Savon seudulla, viime vuonna vienti kasvoi 9,9 %. Ylä-Savo ohitti viime vuonna teollisuuden viennissä Varkauden, jossa vienti kasvoi 3,9 %. Kuopion seudulla vienti heikkeni -9,2 %. Sisä-Savossa vienti kasvoi jopa 16,6 %. Koko viennin arvossa Ylä-Savo nousi seuduista kärkeen ohi Kuopion seudun. Viennin arvo Ylä-Savossa on 567 milj.€, Kuopion seudulla 552 milj.€, Varkauden seudulla 491 milj.€. Sisä-Savo + alueella viennin arvo on 183 milj.€.

Palkkasumma kasvoi Koillis-Savon seutua lukuun ottamatta

Palkkasumma kääntyi Pohjois-Savossa 2,4 % kasvuun parin heikomman vuoden jälkeen. Viime vuonna yritysten maksamat palkat vähenivät vain Koillis-Savossa (-4,6 %).

Kuopion seudun palkkasumma nousi 3,5 % rakentamisen 7,7 % kasvun siivittämänä. Ylä-Savossa jäätiin viime vuonna palkkasumman kasvussa jälkeen pitkä ajan 2,5 % vuosikasvusta, mutta palkkasumma kasvoi kuitenkin 1,1 %. Palkkasumma kasvoi nopeasti sahatavarassa (13,1 %) ja rakentamisessa (7,2 %), selvästi keskimääräistä vuosikasvua paremmin. Näiden alojen liikevaihto kasvoi myös nopeasti.

Varkauden seudulla kaikkien toimialojen palkkasumman määrä säilyi alueen keskimääräisen vuosikasvun tasossa (0,6 %). Merkittävimmin palkkasumma kasvoi sahatavarassa (7,3 %) ja kuljetuksessa (9,5 %). Iso osa alan palkkasumman kasvusta selittyy seudulla tehdyistä noin 300 M€ investointien työllisyysvaikutuksista. Tehdyt investoinnit ovat ilmeisesti heijastuneet myös lisääntyneisiin kuljetuksiin. Sisä-Savossa palkkasumman kasvu on pitkällä aikavälillä ollut 2,0 %, melko lähellä maan ja Pohjois-Savon keskimääräistä kasvua, viime vuonna kasvua oli 2,1 %.

Väestötappio lisääntyi hieman

Pohjois-Savon väestö väheni vuoden 2016 aikana -420, kun vuosi sitten menetys oli -295. Muuttoliike maan sisällä oli tappiolla -142 henkeä, vuotta aikaisemmin muuttoliike oli tasapainossa. Sen sijaan siirtolaisten muuttovoitto kasvoi 441:een edellisen vuoden 283:stä. Näin koko muuttoliike oli Pohjois-Savossa plussalla 299 henkeä.

Työllisyydessä tapahtui positiivinen käänne maaliskuussa

Työttömiä työnhakijoita oli Pohjois-Savon TE-toimistoissa vuonna 2016 keskimäärin 15 189. Vuoden takaiseen verrattuna laskua oli 4,1 prosenttia. Työttömien osuus työvoimasta oli vuoden aikana keskimäärin 13,4 %. Vielä vuonna 2015 tapahtunut työttömyyden nousu kääntyi laskuun maaliskuussa 2016. Työvoimatutkimuksen mukaan Pohjois-Savon työllisyysaste nousi edellisen vuoden notkahduksen jälkeen jälleen paremmalle uralle. Työllisyysaste oli 67,0 % (+1,4 %). Työllisyysaste on nyt noin vuoden 2014 tasolla ja edelleen selvästi itäisen Suomen korkein.

Työttömyyden rakenne vaikeutui koko vuoden 2016 ajan. Pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi 8 % edellisvuodesta. Nyt kuitenkin pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on hidastunut ja näyttäisi että, yleisen työllisyyden parantuessa myös pitkäaikaistyöttömyys kääntyy laskuun.

Lisätietoja antavat:

Pohjois-Savon liitto
Jari Jääskeläinen, aluekehityspäällikkö
puh. 044 7142 626, jari.jaaskelainen(at)pohjois-savo.fi

Teemu Juntunen, aluekehityssuunnittelija
puh. 044 7142 670, teemu.juntunen(at)pohjois-savo.fi

Pohjois-Savon ELY-keskus
Yksikön päällikkö, Yrittäjyys ja Osaaminen
jan.blomberg(at)ely-keskus.fi
puh. 0295 026 552

Aluetalouskatsaus kevät 2017

Julkaistu 23.5.2016, Muokattu 15.6.2016

Pohjois-Savon aluetalouskatsaus kevät 2016

Talouden kasvu on viime vuodet ollut vaisua, moni toimiala ja yritys on menettänyt asemiaan, vaikka myös iloista kasvua on nähty. Viime vuonna yritysten liikevaihto kasvoi Pohjois-Savossa 1 prosentilla, koko maassa se laski -1 prosenttia. Maakuntien välisessä vertailussa Pohjois-Savo oli kärkijoukossa.

  Lue lisää

 

Julkaistu 27.5.2015

Pohjois-Savon aluetalouskatsaus kevät 2015

Koko maassa yritysten liikevaihdon arvo säilyi vuoden 2013 tasossa ja Pohjois-Savossa se laski -0,7 %. Liikevaihto kasvoi vuonna 2014 vain Ylä-Savon seudulla (1,7 %). Kuopion seudulla liikevaihto laski -1,8 %, Varkauden seudulla -0,8 %, Koillis-Savon seudulla -1,2 % ja Sisä-Savossa -0,3 %. Koillis-Savon seutua lukuun ottamatta vuoden 2014 loppupuolisko oli liikevaihdon osalta heikompi kuin alkuvuosi, joten merkit vuodelle 2015 ovat heikot.

  Lue lisää

 

Julkaistu 20.11.2014

Pohjois-Savon aluetalouskatsaus syksy 2014

Alkuvuoden 2014 aikana Pohjois-Savon alue on menestynyt yleiseen suhdannetilanteeseen nähden kohtuullisesti. Talouden nousu niin Pohjois-Savossa kuin koko maassa on hidasta. Euroopan taantuma syö kasvua. Liikevaihdon ja palkkasumman osalta Pohjois-Savon kehitys alkuvuonna oli koko maan tasolla. Viennissä pohjois-savolaiset yritykset menestyivät koko maata paremmin.

Tammi-syyskuussa 2014 Pohjois-Savon väestökehitys oli parempi kuin vuosi sitten ja paras pitkään aikaan.

  Lue lisää

 

Edelliset katsaukset