Aluetalouskatsaukset

Pohjois-Savon liiton ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen laatimasta aluetalouskatsauksesta löydät ajan tasalla olevaa tietoa Pohjois-Savon aluetalouden tilasta ja sen viimeisimmistä muutoksista. Seurantaa käytetään mm. ohjelmakauden vaikuttavuuden arvioinnissa sekä maakunnan ja eri organisaatioiden suunnittelussa.

Maakunnan toimialojen liikevaihtoa, vientiä ja palkkasummaa on kuvattu Tilastokeskuksen kokoamalla, yritysten arvonlisäverotilityksiin perustuvalla kuukausikuvaajalla.

Uusimmat

Pohjois-Savon aluetalouskatsaus syksy 2017 (julkaistu 17.10.2017)

POHJOIS-SAVON JA KOKO MAAN TALOUS VAHVASSA KASVUSSA

Vuoden 2017 alkupuolisko osoittaa hyvän kasvun jatkuvan Pohjois-Savossa, josta oli jo merkkejä vuonna 2016. Koko maassa talouskasvu on myös viimeinkin vahvalla kasvu-uralla. Noususuhdanne on Suomessa vahvistunut. Viime vuosina talouskasvu on ollut yksinomaan kotimaisen kysynnän varassa, mutta nyt kasvun pohja on laajenemassa vientiin.

Tammi-elokuussa 2017 Pohjois-Savon väestökehitys on ollut heikointa yli 10 vuoteen. Sama tilanne on koko Itä-Suomessa. Väestökasvu on keskittynyt Uudellemaalle, Pirkanmaalle ja Varsinais-Suomeen, missä on tapahtunut käänne nopeampaan kasvuun, myös taloudessa. Koko maakunta menetti tammi-elokuussa väestöä -904, vuosi sitten tappio oli -278. Kuolleita oli syntyneitä enemmän -639 (-426), maan sisäinen muuttotappio oli -468 (-155) ja siirtolaisia saatiin lisää 203 (303). Luonnollinen väestönkasvu heikkeni kaikilla seuduilla, kaikilla kuolleiden määrä ylitti syntyneiden määrän

Liikevaihdossa hyvä kehitys jatkuu – koko maa myös piristynyt

Kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa kaikkien toimialojen liikevaihto kasvoi maakunnassa +7,2 % edellisvuodesta. Koko maassa kasvua oli +6,8 %. Alkuvuoden kehityksen jatkuessa vuodesta 2017 olisi tulossa kolmas peräkkäinen hyvän kasvun vuosi. Tässä raportissa seurannassa olevista toimiloista eniten liikevaihto kasvoi metalliteollisuudessa (+16 %), jossa kasvu on selvästi pitkän ajan keskiarvon yläpuolella. Puutuoteteollisuudessa liikevaihto kasvoi myös voimakkaasti (+12,1 %). Kaupan ja matkailun liikevaihdon alkuvuoden kehitys osoittaa myös elpymisen merkkejä. Alojen liikevaihto kasvoi alkuvuonna +3,1 %.

Kaikilla seuduilla liikevaihdon kasvu oli suurta suhteessa vuoden takaiseen. Kuopion seudulla liikevaihto kasvoi alkuvuonna +6,2 %. Alkuvuoden kehitys lupaa hyvää, kun ottaa huomioon vuosien 2013-2015 heikon kasvun vuodet. Varkauden liikevaihto nousi +7,1 %. Varkaudella on takanaan neljä heikompaa vuotta, mutta nyt näyttää jo paremmalta. Ylä-Savossa alkuvuonna 2017 liikevaihto kasvoi +8,6 %. Koillis-Savo on nykyisin pieni tilastoalue, neljän heikon vuoden jälkeen kevätkausi 2017 oli positiivinen, liikevaihto nousi jopa +15,1 %. Sisä-Savossa tammi-kesäkuussa 2017 liikevaihto kasvoi +9,6 %.

Viennissä vahvaa kasvua

Pohjois-Savon vienti on lähtenyt voimakkaaseen kasvuun. Alkuvuonna Pohjois-Savon vienti kasvoi +17,7 %, koko maassa +10 %. Vienti on ollut vahvaa sekä metsä- ja puutuoteteollisuudessa (+14,4 %) sekä Pohjois-Savon suurimmalla vientialalla eli metalliteollisuudessa (+22,8 %).

Varkauden seutua lukuun ottamatta eri seutujen viennin pitkän ajan keskiarvo on hyvällä tasolla. Ylä-Savossa kone- ja metalliyritysten ketju on kovassa kasvussa ja sen tuotteista pääosa menee vientiin. Alkuvuonna Ylä-Savon vienti kasvoikin +12,9 %. Varkauden seudulla viennin arvo nousi jopa +24,8 %. Varkauden seudulla vienti on kasvanut viimeksi vuonna 2012. Sisä-Savossakin vienti ylsi huimiin lukuihin alkuvuonna, kasvua alkuvuonna +21 %. Kasvun taustalla on pääasiassa mekaaninen puutuoteteollisuus.

Palkkasummassa ei suurta muutosta

Pohjois-Savossa yritysten maksama palkkasumman kasvu on pidemmällä aikavälillä ollut samaa 2,5 % vuosikasvun tasoa kuin koko maassa. Tammi-kesäkuussa palkkasumma kasvoi +3,3 %, koko maassa +2,1 %. Metalliteollisuuden palkkasumma kasvoi alkuvuonna +5,5 % viennin kasvun seurauksena. Tämä tarkoittaa myös henkilöstömäärän lisääntymistä. Vuonna 2016 palkkasumma laski -1,2 %. Metsä- ja puutuoteteollisuuden palkkasumma kasvoi +1,7 %. Kaupan palkkasumma säilyi lähes ennallaan ja yrityspalvelun palkkasumma kasvoi +2,4 %.

Alkuvuonna Kuopion seudun palkkasumma kasvoi +4,1 %. Varkauden palkkasumma säilyi lähes ennallaan. Ylä-Savossa palkkasumma kasvoi +3,7 verratuna vuoden takaiseen. Sisä-Savossa palkkasumma säilyi lähes ennallaan ja Koillis-Savossa putosi -3,8.

Työllisyyden kehitys kehittyi positiiviseen suuntaan

Pohjois-Savon työllisyys on kehittynyt myönteiseen suuntaan viimeisten vuosien aikana. Pohjois-Savon työllisyysaste on vuotta 2015 lukuun ottamatta tasaisesti noussut ja pysytellyt viimeiset vuodet reilun 67 % paikkeilla, ollen nyt I vuosineljänneksellä 68 % ja II vuosineljänneksellä 67,8 %, kokomaan keskiarvon ollessa 67,7% (I/2017) ja 70,2 % (II/2017). Pohjois-Savossa, koko maan tilanteesta poiketen, naisten työllisyysaste on viimeisen kolmen vuoden ajan ollut miesten työllisyysastetta korkeampi.

KORJATTU 20.10.2017:
Kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa kaikkien toimialojen liikevaihto kasvoi maakunnassa +7,2 % (aiempi virheelinen luku +11,6 %) edellisvuodesta. Koko maassa kasvua oli +6,8 % (aiempi virheelinen luku +9,6 %).

Lisätietoja antavat:

Pohjois-Savon liitto Jari Jääskeläinen, aluekehityspäällikkö puh. 044 7142 626, jari.jaaskelainen(at)pohjois-savo.fi

Teemu Juntunen, aluekehityssuunnittelija puh. 044 7142 670, teemu.juntunen(at)pohjois-savo.fi

Pohjois-Savon ELY-keskus Yksikön päällikkö, Yrittäjyys ja Osaaminen jan.blomberg(at)ely-keskus.fi puh. 0295 026 552

Pohjois-Savon aluetalouskatsaus syksy 2017

----------------------------------------------------------------------

Pohjois-Savon aluetalouskatsaus kevät 2017 (julkaistu 4.5.2017)

POHJOIS-SAVON ALUETALOUDESSA NOUSUN MERKKEJÄ, KASVU KOKO MAATA PAREMPAA

Talouden kasvu on viime vuodet ollut vaisua, mutta vuosi 2016 antaa merkkejä paremmasta. Viime vuonna yritysten liikevaihto kasvoi Pohjois-Savossa 3,5 %, koko maassa 2,4 %. Maakuntien välisessä vertailussa Pohjois-Savo oli kärkijoukossa. Viennin arvo lisääntyi Pohjois-Savossa 3,7 % ja koko maassa laski -0,6 %. Yritysten maksamien palkkojen määrä kääntyi 2,4 % kasvuun, koko maassa 1,5 %.

Ylä-Savon liikevaihto 2016 kiihtyi 5,2 % kasvuun ja Sisä-Savo + alue ylsi 4,9 %:iin. Kuopion seudulla kasvu oli 3,6 % ja Varkaudessa 2,3 %. Liikevaihto laski vain Koillis-Savossa -6,5 %. Vuosien 2006-2016 välisenä aikana nopeinta liikevaihdon kasvu on ollut Sisä-Savo + -alueella (3,5 %/v), Kuopion seudulla (3,0 %/v) ja Ylä-Savossa (2,9 %/v). Varkauden seudulla vuosikasvu on ollut -1,2 %/vuosi ja Koillis-Savossa 0,9 %/vuosi. Koko maassa 2006-2016 vuosikasvu oli 2,0 %/vuosi

Liikevaihto kasvoi lähes kaikilla aloilla

Ainoastaan kemianteollisuuden (-10,3 %), paperiteollisuuden (-5,6 %) ja yrityspalveluiden (-0,2 %) liikevaihto laski. Liikevaihdon kasvun vetureina olivat mekaaninen puutuoteteollisuus, rakentaminen ja sähkötekninen valmistus noin 10 % kasvullaan. Myös metalliteollisuuden liikevaihdon kasvu jatkoi hyvällä 5 % tasolla. Alan suurin ryhmä on metallituotteiden ja koneiden laitteiden valmistus (1,16 Mrd. €), missä kasvua oli 4,5 %. Koko maassa metalliteollisuuden liikevaihto supistui viidettä vuotta peräkkäin, viime vuonna -0,5 %.

Elintarviketeollisuudessa liikevaihto kasvoi 5,5 %, kun vuonna 2015 liikevaihto laski -4,2 %. Koko maassa alan liikevaihto laski -1,2 %, kolmatta vuotta peräkkäin. Kaupan alalla parin heikomman vuoden jälkeen liikevaihto nousi 2,2 %. Koko maassa kehitys on ollut samansuuntainen, mutta aavistuksen heikompi.

Vientiyrityksillä hyvä loppuvuosi, Ylä-Savon viennin arvo ohitti Kuopion seudun

Viime vuonna Pohjois-Savon viennin vetureita olivat sahatavara (+ 15 %) ja metalliteollisuus (5,3 %). Lisäksi terveysteknologian vienti kasvoi voimakkaasti (+12,3 %) mutta alan viennin arvo on alhainen verrattuna muihin aloihin. Elintarvikkeiden vienti on kääntynyt muutaman heikomman vuoden jälkeen kasvuun, viime vuonna kasvua kertyi 4,5 %. Metalliteollisuuden vienti kasvoi viime vuonna Pohjois-Savossa 5,3 % ja laski koko maassa -2,6 %. Energiateknologian vienti laski kolme vuotta peräkkäin, mutta viime vuonna kasvua kertyi 4,8 %. Koko maassa alan heikko vientikehitys jatkui. Terveysteknologian vienti laski Pohjois-Savossa kolme vuotta, mutta viime vuonna kasvua kertyi 12,3 %. Koko maassa ala on kasvanut useana vuonna peräkkäin.

Teollisuuden viennin arvo on suurin Ylä-Savon seudulla, viime vuonna vienti kasvoi 9,9 %. Ylä-Savo ohitti viime vuonna teollisuuden viennissä Varkauden, jossa vienti kasvoi 3,9 %. Kuopion seudulla vienti heikkeni -9,2 %. Sisä-Savossa vienti kasvoi jopa 16,6 %. Koko viennin arvossa Ylä-Savo nousi seuduista kärkeen ohi Kuopion seudun. Viennin arvo Ylä-Savossa on 567 milj.€, Kuopion seudulla 552 milj.€, Varkauden seudulla 491 milj.€. Sisä-Savo + alueella viennin arvo on 183 milj.€.

Palkkasumma kasvoi Koillis-Savon seutua lukuun ottamatta

Palkkasumma kääntyi Pohjois-Savossa 2,4 % kasvuun parin heikomman vuoden jälkeen. Viime vuonna yritysten maksamat palkat vähenivät vain Koillis-Savossa (-4,6 %).

Kuopion seudun palkkasumma nousi 3,5 % rakentamisen 7,7 % kasvun siivittämänä. Ylä-Savossa jäätiin viime vuonna palkkasumman kasvussa jälkeen pitkä ajan 2,5 % vuosikasvusta, mutta palkkasumma kasvoi kuitenkin 1,1 %. Palkkasumma kasvoi nopeasti sahatavarassa (13,1 %) ja rakentamisessa (7,2 %), selvästi keskimääräistä vuosikasvua paremmin. Näiden alojen liikevaihto kasvoi myös nopeasti.

Varkauden seudulla kaikkien toimialojen palkkasumman määrä säilyi alueen keskimääräisen vuosikasvun tasossa (0,6 %). Merkittävimmin palkkasumma kasvoi sahatavarassa (7,3 %) ja kuljetuksessa (9,5 %). Iso osa alan palkkasumman kasvusta selittyy seudulla tehdyistä noin 300 M€ investointien työllisyysvaikutuksista. Tehdyt investoinnit ovat ilmeisesti heijastuneet myös lisääntyneisiin kuljetuksiin. Sisä-Savossa palkkasumman kasvu on pitkällä aikavälillä ollut 2,0 %, melko lähellä maan ja Pohjois-Savon keskimääräistä kasvua, viime vuonna kasvua oli 2,1 %.

Väestötappio lisääntyi hieman

Pohjois-Savon väestö väheni vuoden 2016 aikana -420, kun vuosi sitten menetys oli -295. Muuttoliike maan sisällä oli tappiolla -142 henkeä, vuotta aikaisemmin muuttoliike oli tasapainossa. Sen sijaan siirtolaisten muuttovoitto kasvoi 441:een edellisen vuoden 283:stä. Näin koko muuttoliike oli Pohjois-Savossa plussalla 299 henkeä.

Työllisyydessä tapahtui positiivinen käänne maaliskuussa

Työttömiä työnhakijoita oli Pohjois-Savon TE-toimistoissa vuonna 2016 keskimäärin 15 189. Vuoden takaiseen verrattuna laskua oli 4,1 prosenttia. Työttömien osuus työvoimasta oli vuoden aikana keskimäärin 13,4 %. Vielä vuonna 2015 tapahtunut työttömyyden nousu kääntyi laskuun maaliskuussa 2016. Työvoimatutkimuksen mukaan Pohjois-Savon työllisyysaste nousi edellisen vuoden notkahduksen jälkeen jälleen paremmalle uralle. Työllisyysaste oli 67,0 % (+1,4 %). Työllisyysaste on nyt noin vuoden 2014 tasolla ja edelleen selvästi itäisen Suomen korkein.

Työttömyyden rakenne vaikeutui koko vuoden 2016 ajan. Pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi 8 % edellisvuodesta. Nyt kuitenkin pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on hidastunut ja näyttäisi että, yleisen työllisyyden parantuessa myös pitkäaikaistyöttömyys kääntyy laskuun.

Lisätietoja antavat:

Pohjois-Savon liitto
Jari Jääskeläinen, aluekehityspäällikkö
puh. 044 7142 626, jari.jaaskelainen(at)pohjois-savo.fi

Teemu Juntunen, aluekehityssuunnittelija
puh. 044 7142 670, teemu.juntunen(at)pohjois-savo.fi

Pohjois-Savon ELY-keskus
Yksikön päällikkö, Yrittäjyys ja Osaaminen
jan.blomberg(at)ely-keskus.fi
puh. 0295 026 552

Aluetalouskatsaus kevät 2017

Julkaistu 23.5.2016, Muokattu 15.6.2016

Pohjois-Savon aluetalouskatsaus kevät 2016

Talouden kasvu on viime vuodet ollut vaisua, moni toimiala ja yritys on menettänyt asemiaan, vaikka myös iloista kasvua on nähty. Viime vuonna yritysten liikevaihto kasvoi Pohjois-Savossa 1 prosentilla, koko maassa se laski -1 prosenttia. Maakuntien välisessä vertailussa Pohjois-Savo oli kärkijoukossa.

  Lue lisää

 

Julkaistu 27.5.2015

Pohjois-Savon aluetalouskatsaus kevät 2015

Koko maassa yritysten liikevaihdon arvo säilyi vuoden 2013 tasossa ja Pohjois-Savossa se laski -0,7 %. Liikevaihto kasvoi vuonna 2014 vain Ylä-Savon seudulla (1,7 %). Kuopion seudulla liikevaihto laski -1,8 %, Varkauden seudulla -0,8 %, Koillis-Savon seudulla -1,2 % ja Sisä-Savossa -0,3 %. Koillis-Savon seutua lukuun ottamatta vuoden 2014 loppupuolisko oli liikevaihdon osalta heikompi kuin alkuvuosi, joten merkit vuodelle 2015 ovat heikot.

  Lue lisää

 

Julkaistu 20.11.2014

Pohjois-Savon aluetalouskatsaus syksy 2014

Alkuvuoden 2014 aikana Pohjois-Savon alue on menestynyt yleiseen suhdannetilanteeseen nähden kohtuullisesti. Talouden nousu niin Pohjois-Savossa kuin koko maassa on hidasta. Euroopan taantuma syö kasvua. Liikevaihdon ja palkkasumman osalta Pohjois-Savon kehitys alkuvuonna oli koko maan tasolla. Viennissä pohjois-savolaiset yritykset menestyivät koko maata paremmin.

Tammi-syyskuussa 2014 Pohjois-Savon väestökehitys oli parempi kuin vuosi sitten ja paras pitkään aikaan.

  Lue lisää

 

Edelliset katsaukset