Aluetalouskatsaukset

Pohjois-Savon liiton ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen laatimasta aluetalouskatsauksesta löydät ajan tasalla olevaa tietoa Pohjois-Savon aluetalouden tilasta ja sen viimeisimmistä muutoksista. Seurantaa käytetään mm. ohjelmakauden vaikuttavuuden arvioinnissa sekä maakunnan ja eri organisaatioiden suunnittelussa.

Maakunnan toimialojen liikevaihtoa, vientiä ja palkkasummaa on kuvattu Tilastokeskuksen kokoamalla, yritysten arvonlisäverotilityksiin perustuvalla kuukausikuvaajalla.

Uusimmat

Pohjois-Savon aluetalouskatsaus syksy 2016 (julkaistu 17.10.2016)

Pohjois-Savon kehitys koko maata parempaa

Alkuvuoden 2016 tiedot antavat viitteitä siitä, että Pohjois-Savon talouskehityksessä on tapahtunut käänne parempaan. Koko maassa kehitys on ollut aavistuksen heikompaa. Yritysten liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 3,0 %, koko maassa kasvua oli 1,5 %. Koko maassa liikevaihto laski vuosina 2013-2015. Pohjois-Savossa vuodet 2014-2015 olivat jo maltillisen kasvun vuosia. Pohjois-Savossa viennin arvo kääntyi kasvuun vuonna 2015 ja maltillinen kasvukehitys on jatkunut myös alkuvuonna 2016, jolloin kasvu oli 1,4 %. Koko maassa alkuvuonna vientikehitys jatkui heikkona, laskua oli -2,7 %. Palkkasumman kasvu jatkui tammi-kesäkuussa maltillisena 1,8 %:ssa.

Väestötiedot tammi-elokuulta näyttävät, että vuodesta 2016 on tulossa toinen heikko vuosi väestökehityksen osalta. Tammi-elokuussa Pohjois-Savon väestö väheni 278 henkilöllä, kun koko vuoden 2015 väestötappio oli sama. Alkuvuoden heikon väestökehityksen taustalla on Ylä-Savon ja Koillis-Savon kehitys.

Liikevaihdossa piristymisen merkkejä

Kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa kaikkien toimialojen liikevaihto kasvoi maakunnassa 3,0 % edellisvuodesta. Koko maassa kasvua oli 1,5 %. Alkuvuoden kehityksen jatkuessa vuodesta 2016 olisi tulossa vahvin kasvun vuosi sitten 2012. Tässä raportissa seurannassa olevista toimiloista eniten liikevaihto kasvoi mekaanisen puutuoteteollisuuden alalla (4,3 %), jossa kasvu on pitkän ajan keskiarvon yläpuolella. Metalliteollisuudessa liikevaihto kasvoi maltillisemmin (1,3 %). Koko teollisuuden liikevaihto kasvoi 1,7 %, kun koko maassa laskua oli -1,2 %. Kaupan liikevaihto kasvoi Pohjois-Savossa (2,7 %) ensimmäisen kerran sitten vuoden 2012.

Seututasolla liikevaihdon veturina oli Ylä-Savo, jossa liikevaihto kasvoi 6,7 %. Sisä-Savossakin liikevaihtokehitys oli positiivinen, kasvua 5,8 %. Kuopion seudulla kasvua oli 3,4 % ja Varkauden seudulla laskua -2,0 %. Koillis-Savossa liikevaihto heikkeni merkittävästi (-11,5 %).

Viennissä maltillista kasvua

Pohjois-Savossa viennin arvo kasvoi alkuvuonna 1,4 %, mutta koko maassa se väheni -2,7 %. Viennin veturina oli mekaaninen puutuoteteollisuus, jossa kasvua oli 9,0 % (koko maassa 2,7 %), mutta koneissa ja metallituotteissa vienti väheni -4,4 %. Viennissä yritysryhmien erot ovat suuria, jotkut menestyvät hyvin, osa kärsii maailman investointilamasta.

Ylä-Savossa viennin kasvu oli 20,1 % ja Sisä-Savossa jopa 26,8 %. Ylä-Savon kehityksen taustalla on vahva kone- ja metalliteollisuus ja Sisä-Savossa puutuoteteollisuus. Kuopion seudulla vienti heikkeni -4,0 %, Varkauden seudulla laskua oli -13,0 %. Varkauden seudulla energiateknologian vienti on vähentynyt maailmanmarkkinoiden kasvun hidastumisen vuoksi.

Palkkasumman kasvu koheni alkuvuonna 2016

Tammi-kesäkuussa 2016 palkkasumma kasvoi Pohjois-Savossa (1,8 %) ja koko maassa (1,2 %) vuoden takaisesta. Pohjois-Savossa ja koko maassa kehitys on kuitenkin vielä pitkän ajan keskiarvon alapuolella, mutta parempaa kuin vuosien 2014 ja 2015 noin 1,0 % kasvu. Puutuoteteollisuudessa palkkasumma kasvoi 2,8 % viennin ja liikevaihdon piristymisen vanavedessä. Alan palkkasumma on kasvanut viimeksi vuonna 2012. Palkkasumma kasvoi myös kaupassa ja matkailussa, Pohjois-Savossa 1,4 % ja koko maassa 1,7 %. Metalliteollisuudessa palkkasumma laski -2,1 %, koko maassa -3,2 %.

Palkkasumman kasvu parani muilla seuduilla paitsi Varkaudessa (-0,5 %) ja Koillis-Savossa (-5,8 %). Kasvua oli Kuopion seudulla 3,0 %, Ylä-Savossa 0,4 %, ja Sisä-Savossa 2,6 %.

Työllisyyden kehitys huonomman vuoden jälkeen kääntynyt taas positiivisempaan suuntaan

Vuoden 2015 lopussa Pohjois-Savon työttömyysaste oli Tilastokeskuksen tietojen mukaan 9,9 %, koko maan työttömyysasteen ollessa 9,6 %. Vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen aikana työttömyys laski aavistuksen, 9,6 %:iin, kun taas toisen neljänneksen aikana työttömyysaste nousi 10,6 %:iin. Työttömien osuus työvoimasta lähti Pohjois-Savossa laskuun maaliskuussa 2016 ja on sen jälkeen tasaisesti, mutta erittäin maltillisesti laskenut edelliseen vuoteen verrattuna, kausivaihtelut huomioiden. TEM:n työnvälitystilaston mukaisia työttömiä työnhakijoita oli Pohjois-Savon TE-toimistossa v. 2015 keskimäärin 15 838 eli 14 % työvoimasta. Kokonaisuudessaan Pohjois-Savon työttömyyden kehitys seuraa koko maan kehitystä, jääden niukasti valtakunnan keskitason alapuolelle.

Pohjois-Savon liitto, Sepänkatu 1, Kuopio, PL 247, 70101 Kuopio

aluekehityspäällikkö Jari Jääskeläinen

e-mail: jari.jaaskelainen(at)pohjois-savo.fi

puh. +358 44 7142 626

aluekehityssuunnittelija Teemu Juntunen

e-mail: teemu.juntunen(at)pohjois-savo.fi

puh. +358 44 7142 670

Pohjois-Savon ELY-keskus

Kallanranta 11, PL 2000, 70101 Kuopio

Yksikön päällikkö, Yrittäjyys ja Osaaminen

e-mail jan.blomberg(at)ely-keskus.fi

puh. 0295 026 552

Julkaistu 23.5.2016, Muokattu 15.6.2016

Pohjois-Savon aluetalouskatsaus kevät 2016

Talouden kasvu on viime vuodet ollut vaisua, moni toimiala ja yritys on menettänyt asemiaan, vaikka myös iloista kasvua on nähty. Viime vuonna yritysten liikevaihto kasvoi Pohjois-Savossa 1 prosentilla, koko maassa se laski -1 prosenttia. Maakuntien välisessä vertailussa Pohjois-Savo oli kärkijoukossa.

  Lue lisää

 

Julkaistu 27.5.2015

Pohjois-Savon aluetalouskatsaus kevät 2015

Koko maassa yritysten liikevaihdon arvo säilyi vuoden 2013 tasossa ja Pohjois-Savossa se laski -0,7 %. Liikevaihto kasvoi vuonna 2014 vain Ylä-Savon seudulla (1,7 %). Kuopion seudulla liikevaihto laski -1,8 %, Varkauden seudulla -0,8 %, Koillis-Savon seudulla -1,2 % ja Sisä-Savossa -0,3 %. Koillis-Savon seutua lukuun ottamatta vuoden 2014 loppupuolisko oli liikevaihdon osalta heikompi kuin alkuvuosi, joten merkit vuodelle 2015 ovat heikot.

  Lue lisää

 

Julkaistu 20.11.2014

Pohjois-Savon aluetalouskatsaus syksy 2014

Alkuvuoden 2014 aikana Pohjois-Savon alue on menestynyt yleiseen suhdannetilanteeseen nähden kohtuullisesti. Talouden nousu niin Pohjois-Savossa kuin koko maassa on hidasta. Euroopan taantuma syö kasvua. Liikevaihdon ja palkkasumman osalta Pohjois-Savon kehitys alkuvuonna oli koko maan tasolla. Viennissä pohjois-savolaiset yritykset menestyivät koko maata paremmin.

Tammi-syyskuussa 2014 Pohjois-Savon väestökehitys oli parempi kuin vuosi sitten ja paras pitkään aikaan.

  Lue lisää

 

Edelliset katsaukset