Pohjois-Savon liiton Työvoimatarpeen ja koulutuksen skenaariot -hanke järjestää tilaisuuden, johon voit tulla kuulemaan ja keskustelemaan Pohjois-Savon seutukuntien vetovoimaisuudesta sekä tulevaisuuden osaamistarpeista ja oppimisesta. Tilaisuus kokoaa yhteen työelämän, kuntien, oppilaitosten, hallinnon ja työmarkkinajärjestöjen edustajat.

Päivän ohjelma toteutetaan kaksiosaisena, aamupäivällä paneudutaan vetovoimaan ja iltapäivällä osaamiseen. Voit osallistua halutessasi joko molempiin tai jompaankumpaan.

Aamupäivä: Vetovoimaa

Pohjois-Savon vetovoimaisuuden heikkeneminen on ollut väestötilastojenkin pohjalta ilmeistä viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana kaikkialla muualla maakunnassa paitsi Kuopion seudulla. 2010-luvulla yritys- ja kuntatasolla talous- ja työllisyystilanteen vuoksi ovat painottuneet muut kysymykset kuin osaavan työvoiman saatavuus ja investoinnit seutujen houkuttelevuuden parantamiseksi. Kun talous on nyt elpymässä ja suuret ikäluokat ovat siirtymässä eläkkeelle, työvoimapula ja vetovoimaisuus nousevat etualalle kaikkialla, myös kansallisesti. Tulossa on kilpailua osaajista.

Pohjois-Savon, sen kuntien, oppilaitosten ja yritysten tulee ottaa entistä vahvempi ja innovatiivisempi ote vetovoimaisuuden johtamiseen. On nähtävissä, että seudut yksinään eivät pysty ratkomaan omia vetovoimaisuus- ja työvoimatarpeitaan, vaan asiaan tarvitaan laajaa yhteistyötä. Ilman vetovoimaisia vientivetoisia seutuja myös Kuopion rooli maakunnan ja Itä-Suomen merkittävänä kasvukeskuksena heikkenee. Nyt tarvitaan kaikkien toimijoiden kumppanuutta yhteistyössä tehtävässä vetovoiman kohentamisessa.

Iltapäivää: Osaamista

Työelämä on voimakkaassa murroksessa, nykyisiä ammatteja häviää ja uusia tulee tilalle, emme vain vielä tiedä millaisia ja minne. Pelkkä nykyisen osaamisen ylläpito ei riitä, sillä osaamistarpeet ovat nopeassa muutoksessa. Ihmisen ja koneen välinen työn uudelleen jako muuttaa osaamistarpeita, joten pysyvätkö taidot ja osaaminen teknologisen muutoksen vauhdissa?

Pohjois-Savossa on ollut osaavaa työvoimaa, hyvä koulutustaso ja kaikin puolin hyvät edellytykset pärjätä kansainvälisessä kilpailussa. Lähtökohdat ovat hyvät, mutta näkyvissä on osaamisperustan heikkeneminen, mm. aktiivisen työvoiman vähenemisen takia. Mitä tietoja ja taitoja työpaikat odottavat työelämään valmistuvilta opiskelijoilta? Mitä osaavat työntekijät odottavat vetovoimaisilta työpaikoilta? Miten tulevaisuudessa opiskellaan ja missä opitaan?

OHJELMA

08.30–09.00  Ilmoittautuminen ja aamukahvit
09.00–10.00  Seutukuntien vetovoimaisuus, Patrik Laxell, Synocus Oy
10.00–10.30  Fiksu Kalasatama, Veera Mustonen, Forum Virium Helsinki
10.30–11.30  Learning Café: Veto- ja pitovoimaa
11.30–12.30  Lounastauko (omakustanteinen)
12.30–12.45  Learning Café: Yhteenveto
12.45–13.00  Ilmoittautuminen ja päiväkahvit
13.00–13.40  OEF skenaariot – ammatillisen koulutuksen ennakointi, Jukka Vepsäläinen, Opetushallitus
13.40–14.20  Osaamisen ja oppimisen tulevaisuudet, Anna-Liisa Juurinen, Jämsek Oy
14.20–15.00  Live Delphi: Osaava Pohjois-Savo