Tilaisuudessa esitellään Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Euroopan sosiaalirahaston rahoittamia toimenpiteitä. Info toteutetaan teams-etäyhteydellä. 

Tarkempi tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautuminen julkaistaan toukokuun puolivälissä.

Yhteyshenkilö sisällön osalta Timo Ollila, ELY-keskus
timo.ollila@ely-keskus.fi