Ohjelma

9.30  Asiakashaastattelujen tulosten jakaminen: Jokainen toimija jakaa noin 5 minuutissa tärkeimmät opit keskusteluistaan asiakkaan kanssa

10.30  Asiakasymmärryksen perusteella tehtävät johtopäätökset ryhmätyönä: Oman tuotteistuksen jatkaminen ja arvolupauksen palauttaminen mieleen

11.00  Mitä tästä eteenpäin? Nopeiden kokeiluiden suunnittelu ja tekeminen

12.00  Lounas

13.00 Palvelun menestyksen mittaaminen: Keskeiset mittarit asiakaskokemuksen ja palveluliiketoiminnan suhteen

14.00  Jako ryhmiin: Oman tuotteistussuunnitelman jatkaminen

16.00  Loppukeskustelu

16.30  Päivä päättyy

Koulutuspäivän aikana käymme läpi edellisessä koulutuspäivässä sovittujen asiakashaastattelujen tuloksia. Koulutuksen aikana osallistujat saavat apua oman organisaation tuotteistamissuunnitelman laadintaan. Suunnitelma sisältää mm. oman organisaation tavoitteet, sisäisen ja ulkoisen palveluprosessin, myynnin ja markkinoinnin suunnitelmat, resurssit ja vastuut, seurannan ja jatkokehittämisen.

Kouluttajana toimii Suomen johtava palvelumuotoiluyritys Palmu Oy, jolla on vankka kokemus yritysten ja julkisten toimijoiden palvelumuotoilusta.

Tilaisuus on maksuton, mutta paikkoja on rajallisesti. Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 1.10.2015. Tervetuloa!

Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) valitsi vuosille 2014-2016 maakunnan innovaatiokärjistä erityisiksi kehittämisen kohteiksi kone- ja energiateknologian sekä terveysklusterin ja terveyttä tukevat elintarvikkeet, joiden toteutusta edistämään on palkattu kuusi aktivaattoria:

Kone- ja energiateknologia: Kai Kärkkäinen, Sulevi Komulainen, Juha Valaja

Terveysklusteri ja terveyttä tukevat elintarvikkeet: Pia Karjalainen, Vuokko Niemitalo, Johanna Jylhä-Ollila

Toiminnan tavoitteena on kyseisten alojen kasvu ja kehitys ml. uusien työpaikkojen luominen. Koulutus on osa aktivointityötä ja suunnattu erityisesti innovaatiokärkiin liittyville kehitysympäristöille. Tilaisuuden rahoittaa Pohjois-Savon liitto.