Ohjelma

8.30  Kahvi ja ilmoittautuminen

9.00  Avaus (pdf)
Juha Valaja, Pohjois-Savon liitto

9.10  Energia-alan tulevaisuuden näkymät ja teknologiat (pdf)
TkT Antti Kosonen, Lappeenrannan teknillisen yliopisto

10.00  Yrityscase: Vastuullisia energiaratkaisuja osana asiakkaan energiatuotantoa (pdf)
Toimitusjohtaja Jukka-Pekka Kovanen, KPA-Unicon Oy

10.20  Kahvitauko

10.50  Voimakattiloiden kehitysnäkymät ja paikalliset tarpeet (pdf)
Myyntijohtaja Ilkka Venäläinen, Andritz Oy

11.40  Yrityscase: Teollisen kunnossapidon tulevaisuuden näkymät (pdf)
Toimitusjohtaja Petri Salo, SSG Sahala Oy

12.00  Savonia AMK:n Varkauden energiatutkimuskeskuksen esittely ja tutustuminen tutkimuskeskukseen
Energiatekniikan lehtori Jukka Huttunen, Savonia-ammattikorkeakoulu

12.45  Lounas, lounasravintola Osman Herkku, Savon ammatti- ja aikuisopisto (A-rakennus)