Osa I: 20.11.2020 klo 9–15 / Osa II: 16.12.2020 klo 9–15 / Osa III: 14.1.2021 klo 9–15

Saimaa-ilmiö, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Europe Direct Kuopio kutsuvat tulevaisuuden luomisesta kiinnostuneet mukaan työpajoihin, joiden tavoitteena on syventyä Saimaa-ilmiön tulevaisuuskertomuksen eri ulottuvuuksiin rohkealla ja innostavalla tavalla sekä tärkeänä osana yhteistä eurooppalaista tarinaa.

Työpajat järjestetään uuden eurooppalaisen Bauhausin hengessä. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitteli lokakuussa “Uuden eurooppalaisen Bauhausin”. Kyseessä on aloite, jonka avulla kehitetään kohtaamispaikka, keskustelufoorumi, kokeilulaboratorio ja kiihdyttämö, joka kokoaa yhteen mm. arkkitehdit, insinöörit, tutkijat, opiskelijat, taiteilijat, muotoilijat ja kansalaiset. Aloitteen tavoitteena on edistää poikkitieteellistä otetta ja yhdistää EU:n vihreän kehityksen ohjelma, kestävä kehitys, osallisuus ja estetiikka sekä muotoilu.

Kohti kestävää ekosysteemiä

Kokonaisuus järjestetään kolmivaiheisena verkkotapahtumana. Ensimmäisessä osassa syvennymme Saimaa-ilmiön kulttuurisen kestävyyden eri ulottuvuuksiin. Toinen osa järjestetään joulukuussa, jolloin käynnistetään ensimmäisen vaiheen pohjalta toimenpiteitä itäsuomalaisen luovien alojen ekosysteemin rakentamiseksi. Kokonaisuus kursitaan yhteen tammikuussa 2021.

Työpajassa käytetään Sitran kehitteillä olevaa Tulevaisuustaajuus-menetelmää, joka innostaa ja osallistaa matkalle kohti yhteiskuntaa, jonka perusta on maapallon kantokyvyn rajoissa. Matkalle tarvitaan iso joukko uudistajia – ihmisiä ja yhteisöjä, meitä kaikkia. Odottelun sijaan tarvitaan tekoja ja tekijöitä. Tulevaisuuteen vaikuttaminen on taito, jota voi kehittää.