9.00         Miten Pohjois-Savolla menee

maakuntajohtaja Marko Korhonen, Pohjois-Savon liitto

9.15         Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelma 2020 – 2022 (asiakirjan linkki alempana)

aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa, Pohjois-Savon liitto

9.30         Ohjelmakauden 2014-2020 rahoituksen kohdentaminen

·       rahoituspäällikkö Timo Ollila, ELY-keskus

·       ohjelmapäällikkö Soile Juuti, Pohjois-Savon liitto

·       yksikön päällikkö Juha Kaipiainen, ELY-keskus

10.15       TAUKO

10.30       Pohjois-Savon energiatekniikan TKI-ekosysteemin kehittäminen (EAKR)

·       Markku Huhtinen, Savonia ammattikorkeakoulu Oy

10.40       Tehokkaan puutavarakuljettajakoulutuksen osaamisen kehittäminen (ESR)

·       Arto Kärkkäinen, Savon koulutuskuntayhtymä

10.50       Mallastamon esiselvitys (Maaseudun kehittämisohjelma)

·       Jukka Ruotsalainen, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy

11.00       Kansainvälisiin verkostoihin mukaan

·       hankepäällikkö Päivi Vestala, Verkostotoiminnasta kasvua VERKA-hanke, Pohjois-Savon liitto

 11.10      EU:n ohjelmakauden 2021-2027 sisällöt ja käynnistyminen

·       aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa, Pohjois-Savon liitto

·       rahoituspäällikkö Timo Ollila, ELY-keskus

·       yksikön päällikkö Juha Kaipiainen, ELY-keskus

Tilaisuuden järjestivät Pohjois-Savon liitto, ELY-keskus ja Europe Direct Kuopio.