Pohjois-Savon liitto on käynnistänyt maakuntakaavan tarkistamisen, jonka 1. vaiheeseen sisältyvät ampumaratoja koskevat varaukset. Tarkistustyön pohjaksi liitto on tilannut Sweco Ympäristö Oy:ltä Pohjois-Savon maakunnan ulkoampumaratoja koskevan selvityksen. Selvityksen lopputuloksena esitetään marraskuussa 2017 nähtäville tulevaan maakuntakaavaluonnokseen sisällytettävät seudullisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittävät ampumaradat.

Selvitykseen liittyen toteutettiin huhti-toukokuussa ampumatoimijoille kysely, jonka tietoja on täydennetty kesän aikana. Lisätietoja on kysytty myös kunnista. Tilaisuus on jatkoa 7. kesäkuuta 2017 järjestetylle tilaisuudelle.

Pohjois-Savon liitto järjestää ennen selvityksen viimeistelyä ampumatoiminnan sidosryhmille tarkoitetun vuorovaikutustilaisuuden. Tilaisuuden ohjelma on seuraava:

- Pohjois-Savon maakuntakaavan tarkistamisen tilannekatsaus (pdf)
suunnittelujohtaja Paula Qvick, Pohjois-Savon liitto

- Ampumaratakyselyn tulokset ja selvityksen alustavia linjauksia (pdf)
johtava asiantuntija Patrick Hublin, Sweco Ympäristö Oy

- Yleiskeskustelua selvityksen lähtökohdista ja maakunnan ampuratojen nykytilanteesta

- Loppukeskustelu: evästykset selvitystyöhön ja maakuntakaavaluonnokseen

Lisätietoja:
Pohjois-Savon maakuntakaava 2040: maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaihe
www.pohjois-savo.fi/psmk2040