Pohjois-Savon liitto on käynnistänyt maakuntakaavan tarkistamisen, jonka 1. vaiheeseen sisältyvät ampumaratoja koskevat varaukset. Tarkistustyön pohjaksi liitto on tilannut Sweco Ympäristö Oy:ltä Pohjois-Savon maakunnan ulkoampumaratoja koskevan selvityksen. Selvityksen lopputuloksena esitetään marraskuussa 2017 nähtäville tulevaan maakuntakaavaluonnokseen sisällytettävät seudullisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittävät ampumaradat.

Selvitykseen liittyen toteutettiin huhti-toukokuussa ampumatoimijoille kysely, jonka tietoja on täydennetty kesän aikana. Lisätietoja on kysytty kunnista. Tilaisuus on jatkoa 7. kesäkuuta 2017 järjestetylle tilaisuudelle.

Pohjois-Savon liitto järjestää ennen selvityksen viimeistelyä ampumatoiminnan sidosryhmille tarkoitetun vuorovaikutustilaisuuden.

Ohjelma

Pohjois-Savon maakuntakaavan tarkistamisen tilannekatsaus (pdf)
suunnittelujohtaja Paula Qvick, Pohjois-Savon liitto

Ampumaratakyselyn tulokset ja selvityksen alustavia linjauksia (pdf)
johtava asiantuntija Patrick Hublin, Sweco Ympäristö Oy

Yleiskeskustelua selvityksen lähtökohdista ja maakunnan ampuratojen nykytilanteesta

Loppukeskustelu: evästykset selvitystyöhön ja maakuntakaavaluonnokseen