55 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
56 Pöytäkirjantarkastajien vaali
57 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
58 Muutos vuoden 2015 talousarvioon
59 PONSI: Esitys Ympäristöministeriölle kaupan lainsäädännön toimeenpanon muuttamiseksi
60 Lausunto käräjäoikeusverkoston kehittämisestä, liite 1
61 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020; Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen rakennerahastosuunnitelma, liite 2
62 Toivala-säätiön hallituksen kokoonpano kaudelle 2015-2016
63 Savon säätiön hallituksen jäsenten nimeäminen kaudelle 1.6.2015-1.6.2017
64 Pohjois-Savon maakunnan vuoden 2015 kylän nimeäminen, oheismateriaali
65 Maakuntajohtajan päätökset ajalta 14.4.-18.5.2015
66 Maakuntahallituksen jäsenten esille nostamat maakuntapoliittiset ja tärkeät edunvalvonta-asiat
67 Ajankohtaiset ja tiedoksi merkittävät asiat, oheismateriaali ja liitteet 3-4
68 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
69 Jukka Kotimäen eronpyyntö Pohjois-Savon liiton tarkastuslautakunnan jäsenyydestä

Esityslista + lisälista