OHJELMA

8.30 Tilaisuuden avaus (pdf)
suunnittelujohtaja Paula Qvick, Pohjois-Savon liitto

8.40 Pohjois-Savon pohjavesien suojelu (pdf)
hydrogeologi Jussi Aalto, Pohjois-Savon Ely-keskus

9.10 Vedenhankinnan haasteet (pdf)
tekninen johtaja Ari Kainulainen, Siilinjärven kunta

Keskustelu

9.30 Kahvitauko

9.40 Pohjois-Savon ja Kuopion seudun sora- ja pohjavesivarannot (pdf)
geologi Jari Hyvärinen, Geologian tutkimuskeskus

10.10 Maa-ainesten tarve ja kokemuksia kalliokiviaineksen hyödyntämisestä (pdf)
aluejohtaja Kimmo Puolakka, Rudus Oy

10.40 Maa-ainesluvat ja valvonta (pdf)
ympäristötarkastaja Jouni Hoffren, Kuopion kaupunki

Keskustelu

11.10 Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 ja maa-ainesten tarvekysely (pdf)(avaa kysely tästä)
suunnittelija Mikko Rummukainen, Pohjois-Savon liitto

11.20 Yhteenveto ja tilaisuuden päättäminen
suunnittelujohtaja Paula Qvick, Pohjois-Savon liitto