OHJELMA

8.30 Tilaisuuden avaus
suunnittelujohtaja Paula Qvick, Pohjois-Savon liitto

8.40 Pohjois-Savon pohjavesien suojelu
hydrogeologi Jussi Aalto, Pohjois-Savon Ely-keskus

9.10 Vedenhankinnan haasteet
tekninen johtaja Ari Kainulainen, Siilinjärven kunta

Keskustelu

9.30 Kahvitauko

9.40 Pohjois-Savon/Kuopion seudun sora- ja pohjavesivarannot
geologi Jari Hyvärinen, Geologian tutkimuskeskus

10.10 Maa-ainesten tarve ja kokemuksia kalliokiviaineksen hyödyntämisestä
aluejohtaja Kimmo Puolakka, Rudus Oy

10.40 Maa-ainesluvat ja valvonta
ympäristötarkastaja Jouni Hoffren, Kuopion kaupunki

Keskustelu

11.10 Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 ja maa-ainesten tarvekysely
suunnittelija Mikko Rummukainen, Pohjois-Savon liitto

11.20 Yhteenveto ja tilaisuuden päättäminen
suunnittelujohtaja Paula Qvick, Pohjois-Savon liitto

Ilmoittautumiset 5.4.2019 mennessä irma.kajan@pohjois-savo.fi tai puh. 044 7142 640.
Ilmoitathan myös kahvitarjoilua varten erityisruokarajoitteet. Tervetuloa!