Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat kokoontuivat jo perinteeksi muodostuneeseen huippukokoukseen elokuussa. Yli puolen Suomen tilaisuudessa keskusteltiin noin 170 hengen voimin kansallisesta ja EU:n aluepolitiikasta sekä IP -alueen yhteistyöstä. Pohjois-Savo toimii vuonna 2019 Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteistyön vetäjänä.

Katso verkkotallenne osa 1 »

Katso verkkotallenne osa 2 »


OHJELMA

Keskiviikko 21.8.2019 Kansallista ja EU:n aluepolitiikkaa

Puheenjohtaja rehtori Mervi Vidgrén, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy

12.00 Tervetuloa Pohjois-Savoon!
Pohjois-Savon maakuntahallituksen puheenjohtaja Seppo Kääriäinen

12.10 Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi
tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen 

12.40 Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen
 ylijohtaja Sabina Lindström, Liikenne- ja viestintäministeriö

13.00 EU:n koheesiopolitiikan 2021-2027 valmistelu
- Itä- ja Pohjois-Suomen merkitys Suomen kilpailukyvylle
ylijohtaja Marja-Riitta Pihlman, työ- ja elinkeinoministeriö

13.20 Rakennerahasto-ohjelman 2021- 2027 sisältö Itä- ja Pohjois-Suomen osalta
valmistelua koordinoiva pääsihteeri Päivi Keisanen, Pohjois-Pohjanmaan liitto

13.40 Kahvitauko

14.10 Äidin ääni -naiskuoro

14.20 Kommenttipuheenvuorot –Itä- ja Pohjois-Suomen asema EU:n koheesiopolitiikassa
Euroopan parlamentin jäsen Elsi Katainen
Euroopan Alueiden komitean jäsen Ossi Martikainen
Euroopan komission Suomen edustuston tal.pol. neuvonantaja Vesa-Pekka Poutanen

14.50 Paneelikeskustelu – vetäjänä maakuntajohtaja Marko Korhonen, Pohjois-Savon liitto

Mikä on EU-rahoituksen ja hankkeiden merkitys alueiden kehittämiseen
Osallistujat:
ylijohtaja Marja-Riitta Pihlman, työ- ja elinkeinoministeriö 
yhteistyösuhteiden rehtori, Arto Maaninen, Oulun yliopisto 
kehitysjohtaja Kalevi Niemi, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu  
toimitusjohtaja Johannes Vallivaara, Pro Agria Lappi 
toimitusjohtaja Antti Toivanen, Kainuun Etu 
kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen, Lieksan kaupunki 

15.35-15.45 Elinkeinot murroksessa -pilotin toteutus – missä mennään
aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa, Pohjois-Savon liitto

16.00  Muut kokoukset: tarkastuslautakunnat, maakuntien viestintävastaavat

Torstai 22.8. Onko suurten keskusten ulkopuolella elämää

9.00 Päivän avaus
puheenjohtaja kansanedustaja Markus Lohi, Lappi

9.10 Onko kasvun alueellinen keskittyminen väistämätöntä?
aluesuunnittelun ja -politiikan professori Sami Moisio, Helsingin yliopisto

9.40 Miten politiikalla voidaan vaikuttaa yritysten sijoittumiseen
toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, Keskuskauppakamari

10.00 Kunnan keinot elinvoiman kääntämiseksi kasvuun
kunnanjohtaja Lauri Laajala, Perhon kunta

Keskustelu

10.30 Kahvitauko

11.00 Rinteen hallituksen ohjelma – mikä muuttuu Itä- ja Pohjois-Suomen näkökulmasta
kansanedustaja Anu Vehviläinen, Savo-Karjala

11.20 Puolen Suomen menestyksen eväät – vetäjänä maakuntajohtaja Matti Viialainen, Etelä-Karjalan maakuntaliitto
Mitä meidän pitää saada itse aikaiseksi, yhdessä IP-alueena, EU:n kanssa, hallituksen kanssa?
Mitä kansallisella politiikalla halutaan saavuttaa, onko aluelähtöisellä kehittämisellä edellytyksiä, Itä- ja Pohjois-Suomen haasteet ja lisäarvo koko Suomelle?

12.00 Huippukokouksen kannanoton hyväksyminen 

Päätössanat
Pohjois-Savon maakuntavaltuuston puheenjohtaja Kari Rajamäki

Tervetuloa Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokoukseen 2020! Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen

Kannanotto EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2021–2027 varojen jakoon »

TIETOSUOJA
Ilmoittautumisen yhteydessä kerättävien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tiedottaa tilaisuuteen osallistujille, kerätä tilaisuuden järjestäjille tarvittavat tiedot osallistujista tilaisuuden järjestämiseksi ja mahdollisesti kerätä palautetta tilaisuudesta. Mikäli osallistuja peruu ilmoittautumisensa, tiedot poistetaan. Tiedot hävitetään tapahtuman laskujen todentamisen jälkeen. Tilaisuudessa kierrätetään osallistujalistaa (nimi, organisaatio) paikalla olijoiden todentamiseksi.
Näitä tietoja ei luovuteta tilaisuuden ulkopuolisille osapuolille eikä julkisteta.