Tervetuloa teams-tilaisuuteen kuulemaan ja keskustelemaan Interreg-ohjelmien sisällöistä ja tulevista rahoitushauista. Tilaisuuden järjestävät Itä-Suomen maakuntaliitot.    

Linkit diaesityksiin:

Webinaari on tarkoitettu itäsuomalaisille kansainvälisistä rahoitusohjelmista kiinnostuneille kunnille, oppilaitoksille ja korkeakouluille, tutkimuslaitoksille, yhdistyksille, säätiöille, kehittämisorganisaatioille ja yrityksille.   

Interreg-ohjelmilla tuetaan raja-alueiden ja laajempien, rajat ylittävien yhteistyöalueiden integroitumista sekä alueiden ja kaupunkien välisten verkostojen syntymistä ja vahvistumista. Yhteistyötä lisäämällä, kokemusten vaihtoa edistämällä ja hyviä käytäntöjä levittämällä ohjelmat vaikuttavat alueiden kilpailukykyyn ja taloudelliseen kehitykseen. Lisäksi ohjelmilla vahvistetaan Itämeren aluetta eurooppalaisena ja globaalina talousalueena sekä etsitään yhteisiä ratkaisuja pohjoisten harvaan asuttujen alueiden haasteisiin.

Lisätietoa ohjelmista muualla verkossa:
Interreg-ohjelmien kansallinen info 18.1.2022