Euroopan strategisten investointien rahasto EFSI aloittaa toimintansa syksyllä. Sen avulla EU pyrkii vauhdittamaan talouskasvua Euroopassa osarahoittamalla investointeja 315 miljardilla eurolla kahden vuoden aikana. Myös suomalaiset voivat hyödyntää tätä investointiohjelmaa.

Info- ja keskustelutilaisuudessa esitellään EFSI-järjestelmän mekanismia ja sen mahdollistamia takauksia sekä lainarahoitusmahdollisuuksia yrityksille ja julkisille investoijille. Elinkeinoministeri Olli Rehn kertoo hallituksen odotuksista investointipaketin toteuttamisessa.

Lisäksi tilaisuudessa kuullaan elinkeinoelämän ja muiden suomalaisten toimijoiden odotuksista rahaston hyödyntämisessä. Ohjelmaan on varattu aikaa myös kysymyksille ja keskustelulle.