HAKUINFO (rahoitushaut käynnistyvät alkuvuodesta 2022)

  •   Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027 – alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 1. rahoitushaku Pohjois-Savossa

Käydään läpi rahoitushaun käytäntöjä (mm. valintaperusteet, elinkeinoelämälähtöisyys ja yritysten mukana olo hankkeissa, kohderyhmän mukana olo hankkeen valmistelussa ja vaikuttavuus (indikaattorit)

- Hankemaksatus yleisellä tasolla

26.10.2021 pidettäväksi suunniteltua Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman hankkeiden toteutusta koskevaa tilaisuutta ei pidetä, koska rahoittajilla ei ole vielä lokakuun lopulla edellytyksiä esitellä kaikkia hanketoteutukseen liittyviä asioita.

Ilmoittautuminen viimeistään 18.11.2021.

  • Ennakkoon kysymyksiä voi esittää Pohjois-Savon liiton palautekanavan kautta tai ilmoittautumisen yhteydessä. 
  • Tilaisuuden teams-linkki lähetetään kaikille ilmoittautuneille ja tallennetaan tälle tapahtumasivulle.
  • Tilaisuus tallennetaan ja tallenne on nähtävänä Pohjois-Savon liiton youtube-kanavalla 2 viikkoa. Diaesitykset tallennetaan tälle tapahtumasivulle.

Tilaisuus on osa Pohjois-Savon liiton ja ELY-keskuksen ohjelmakauden 2021-2027 käynnistämistä koskevaa webinaarisarjaa.

Jos olet  ilmoittautunut aiempaan ajankohtaan (28.9. tai 26.10.2021, sinun ei tarvitse ilmoittautua uudelleen. Samoin jos olet estynyt osallistumaan uudella ajankohdalla, sinun ei tarvitse tehdä/ilmoittaa mitään.Kaikille ilmoittautuneille lähetetään sama ohjeistus, huolimatta siitä, pystytkö osallistumaan tilaisuuden uuteen ajankohtaan.

Tutustu Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 - alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaan

Ilmoittaudu tapahtumaan