Seminaarin tarkoituksena on esitellä Pohjois-Savon geoenergiaselvityksen tuloksia sekä sen hyödyntämismahdollisuuksia. Selvitys on osa Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 valmistelua.

Pohjois-Savon kohdennettu geoenergiapotentiaaliselvitys raportti, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, 2017 (pdf)

Ohjelma

9.30 Seminaarin avaus (pdf)
Suunnittelujohtaja Paula Qvick, Pohjois-Savon liitto

9.40 Pohjois-Savon geoenergiaselvityksen tulokset ja käytännön soveltamismahdollisuudet (pdf)
Johtava asiantuntija Jan Tvrdy, FCG Oy

Pohjois-Savon yleispiirteinen geoenergiakartta 20x20 m (pdf)
Selvitykseen valittujen, maakuntatasoa tarkemmin tutkittujen, yhdeksän kohdealueen sijaintitiedot FCG:n esittelydiassa 10.

10.20 Energiamurros (pdf)
Case: Kuopion Savilahti, SAVE-hanke
Projektipäällikkö Tapio Kettunen, Kuopion kaupunki

10.45 Case: Hämeenlinnan Asemanrannan energiaratkaisut
Teknologia-asiantuntija Harri Eerola, Elenia Lämpö Oy (esittelijänä Jan Tvrdy, FCG Oy)

11.10 Kommenttipuheenvuoro: Kauko- ja maalämmön rinnakkaiselon mahdollisuudet
Asiakaspäällikkö Petri Turtiainen, Kuopion Energia Oy (pdf)
Turvallisuus- ja kehityspäällikkö Kari Anttonen, Savon Voima Oyj (pdf)

11.40 Geoenergia maakuntakaavassa (pdf)
Kaavoituspäällikkö Suvi Jousmäki, Pohjois-Savon liitto

Keskustelu

12.00 Seminaari päättyy