Kohderyhmä
Kuopion ja Pohjois-Savon yhdistystoimijat ja yritykset

Aika
Torstaina 19.9.2019 klo 12–16

Paikka
Kuopion kansalaisopisto, opistosali B059

Järjestäjä
Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuskeskus

Taustaa
Itä-Suomen neljä maakuntaa ja niiden keskuskaupungit (Kuopio, Joensuu, MIkkeli ja Lappeenranta) hakevat vuoden 2026 kulttuuripääkaupungiksi Savonlinnaa ja sen ympäröimää Vuoksen vesistön aluetta. Yhteinen projekti tunnetaan nimellä Saimaa-ilmiö. Projektin seuraava päämäärä on yhteisen hakukirjan luovuttaminen Opetus- ja kulttuuriministeriölle toukokuussa 2020. Itä-Suomen yliopiston ”Tutkimuksella tukea – Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026” -sisarhankkeen tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa ja selvityksiä kulttuuripääkaupunkihakukirjan kirjoittamisen tueksi.

Työpajassa tuotetaan arvokasta tietoa projektin eteenpäin viemiseksi. Työpajan erityisenä mielenkiinnon kohteena on Suur-Saimaan alueen asukkaiden paikallisidentiteetti, sen rakennusaineet ja mahdolliset eroavaisuudet maakuntien välillä. Miten karjalaisten ja savolaisten ajatukset Saimaan alueesta eroavat? Miten vahvasti Saimaan järvialue ja esimerkiksi sen historia yhdistää kuntalaisia ja kaupunkilaisia?  Työpajassa myös ideoidaan kulttuuripääkaupunkihankkeen tulevaisuutta – millainen on kulttuuripääkaupunkivuosi vuonna 2026?

Paikallisten ihmisten näkemykset ovat erittäin tärkeitä kulttuuripääkaupunkiprosessissa, sillä projektin keskiössä ovat ennen kaikkea paikalliset asukkaat ja paikallisen elinvoiman kehittäminen. Itä-Suomi on vahvaa rakennemuutoksen aluetta, joka on viime aikoina kärsinyt väestökadosta. Yhteinen kulttuuripääkaupunkiprojekti mahdollistaa uudenlaisia keinoja alueelliselle yhteistyölle, elinvoiman lisäämiselle ja yhteiselle tekemiselle koko Itä-Suomen alueella.

Aikataulu
11:45-12:00  Ilmoittautuminen
12.00-12:30  Kulttuuripääkaupunkiprojektin esittely ja alustus työpajatyöskentelyyn, Katja Pasanen
12.30-12.45  Kahvit ja pientä purtavaa
12.45-14.15  Työpajatyöskentelyä
14:15-14:30  Tauko
14:30-15:30  Työpajatyöskentely jatkuu
15.30-16.00  Yhteenveto ja tilaisuuden päättäminen

Työpajaan mahtuu mukaan 30 henkilöä. Vastaavat alueelliset työpajat järjestetään Savonlinnassa ja Mikkelissä 10.-11.9. Lappeenrannassa 25.9. ja Joensuussa 26.9.

Ilmoittautumiset
13.9. mennessä täällä »

Lisätietoja työpajoista tai tutkimushankkeesta
Katja Pasanen, projektipäällikkö, p. 050 439 0925, katja.pasanen(at)uef.fi
Jarkko Kääriäinen, projektityöntekijä, p. 050 478 0882, jarkko.kaariainen(at)uef.fi