Pohjois-Savon liitto, ELY-keskus ja Kansainväliset rahoitusohjelmat Pohjois-Savon kuntien käyttöön -hanke järjestävät infotilaisuuden EU-kehittämisrahoituksen mahdollisuuksista maakunnassa. Se on kohdennettu maakunnan kehittäjille eli hankkeita potentiaalisesti toteuttaville organisaatioille (kunnat, kehittämisorganisaatiot, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, yhdistykset, osuuskunnat).

Infossa tuodaan esille rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 toteutustilannetta, maakunnallisia kehittämistarpeita, annetaan vinkkejä hyvien hankkeiden valmistelua ja toteutusta varten sekä kerrotaan kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista.

Info järjestetään samanmuotoisena kahtena peräkkäisenä päivänä.

Ohjelma:

klo 8.30 – 9.00 aamukahvi

Tilaisuuden avaus - aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa (pptx)

Rakennerahasto-ohjelman toteutustilanne Pohjois-Savossa ja millaisia hankkeita toivotaan jatkossa?

ELY-keskuksen ESR ja EAKR -rahoitus – rahoituspäällikkö Timo Ollila, ELY-keskus (pptx)
Tekesin EAKR-rahoitus - asiantuntija Aki Parviainen, Innovaatiorahoituskeskus Tekes (pdf)
Pohjois-Savon liiton EAKR -rahoitus  – ohjelmapäällikkö Soile Juuti, Pohjois-Savon liitto (pdf)

Pohjois-Savon teema-aktivaattoreilta tulleita konkreettisia kehittämistarpeita
Kone – ja energiateknologia  - Juha Valaja, Navitas Kehitys Oy (pptx)
Terveys ja elintarvike -
Vuokko Niemitalo, Kehitysyhtiö SawoGrow Oy (pdf)

KESKUSTELUA

TAUKO
                       
Vähähiilisyys rakennerahasto-ohjelman toteutuksessa - rahoitusasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus (pptx)
 
Hankevalmistelun näkökulma
EAKR-hankkeet  - EU-hankekoordinaattorit Juha Minkkinen ja Kari Tarkiainen, Pohjois-Savon liitto (pptx)
ESR-hankkeet  – rahoitusasiantuntijat Sari Marttila ja Tuija Tuomela, ELY-keskus (pptx)

Maksatuksen näkökulma - yksikön päällikkö Vesa Saarinen, ELY-keskus (ei esitystä)

EU:n erillisohjelmien rahoitusmahdollisuudet - projektipäällikkö Tiina Kivelä (pptx)

KESKUSTELUA

Tilaisuus päättyy noin klo 12.

Lisätietoja: EU-koordinaattori Janna Merenniemi, Pohjois-Savon liitto
janna.merenniemi@pohjois-savo.fi