Pohjois-Savon liitto ja ELY-keskus pitävät EU-ohjelmavalmistelun tilannekatsauksen, jossa käydään lyhyesti läpi tulevan  alue- ja rakennepolitiikan ohjelman sisältöä ja aikataulua sekä maaseutuohjelmavalmistelua. Tilaisuus on kohdennettu maakunnan aluekehittäjille ja hanketoimijoille. 

Keskustelu

Tilaisuuden sisältöä koskeva tiedote 4.5.2021

Tutustu Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2027 -aluerakennepolitiikan ohjelman luonnokseen (kuulemisversio 10.3.2021)

Tilaisuutta ei tallennettu.