Webinaari on tarkoitettu kuntien asiointipisteistä ja digitaalisista palveluista sekä kirjastojen ja kansalaisopistojen digituesta ja digitaidoista vastaaville. Webinaarin järjestävät Digivieri2-hanke ja Pohjois-Savon liitto.

Pohjois-Savon digitukiverkoston ja kuntien yhteistyömalli

Digitaaliset palvelut helpottavat arkea ja tukevat monella tavalla kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Ajasta ja paikasta riippumaton asiointi on mahdollisuus etenkin pitkien etäisyyksien kunnissa. Digipalvelut ovat uusia lähipalveluja!

Digipalvelut vaativat digitaitoja ja digitukea niin itse palveluiden kuin myös palveluissa tarvittavien laitteiden käyttämiseen. Kuntien asiointipisteet, kirjastot ja kansalaisopistot tavoittavat kuntalaiset tässä tarkoituksessa parhaiten. Näiden toimijoiden ylikunnallista yhteistyötä koordinoidaan Pohjois-Savon digitukiverkoston kautta.

Digitukiverkoston taustalla toimiva valtiovarainministeriön rahoittama ja Pohjois-Savon liiton hallinnoima Digivieri 2 -hanke ylläpitää kuntien, kirjastojen ja kansalaisopistojen yhteyshenkilöiden listaa. Yhteyshenkilöiden työtä digituen tarjoamisessa ja digitaitojen vahvistamisessa tuetaan ylikunnalliseen yhteistoimintaan kannustaen.

Pohjois-Pohjanmaalla julkaistu digituen järjestäjän käsikirja antaa tietoa digituesta ja vinkkejä siihen, miten digitukea voidaan kehittää kunnissa. Käsikirjassa tuodaan esille keskeisimpiä digituen järjestämiseen ja kehittämiseen liittyviä asioita, jotka auttavat kuntia luomaan omaan toimintaympäristöönsä ja resursseihinsa parhaiten sopivan toimintamallin.

Lataa Digituen järjestäjän käsikirja tästä »

Tärkeää on muistaa, että digitalisaatio ei ole enää pelkästään kunnan oman kiinnostuksen varassa. Niin digitaaliset palvelut kuin palveluihin liitetty digituen tarjoaminenkin kuuluvat kunnan lakisääteisiin tehtäviin.

OHJELMA

9.00-09.30 Pohjois-Savon digitukiverkoston toiminnan esittely.
Projektipäällikkö Maria Puustinen, Pohjois-Savon liitto

9.30-10.00 Miten kunnissa kannattaa kehittää digitukea? Digituen järjestäjän käsikirjan esittely.
Projektipäällikkö Maria Puotiniemi, Pohjois-Pohjanmaan liitto

10.00–10.15 Jaloittelutauko

10.15–10.45 Asiointipisteet digituen antajina.
Projektiasiantuntija Maria Vuorensola, valtiovarainministeriö

10.45–11.30 Pohjois-Savon digitukiverkoston ja kuntien yhteistyömallin esittely sekä keskustelua siitä.
Erityisasiantuntija Toni Auvinen, Pohjois-Savon liitto

Osallistuminen ei vaadi ilmoittautumista. Liity webinaariin tästä linkistä »