OHJELMA

Avaus (pdf)
Paula Qvick, suunnittelujohtaja, Pohjois-Savon liitto

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus (pdf)
Ulla Hurmeranta, johtava lakimies, Suomen Kuntaliitto

Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmien sujuvoittamisen työryhmä
Ympäristöministeriön verkkosivut > Valmisteluaineistot (linkki)

Terminaaleista tehoa biotalouteen (pdf)
Seppo Niskanen, elinkeinopäällikkö, Suomen Metsäkeskus

Keski-Suomen kulttuuriympäristövyöhykkeet (pdf)
Miikka Kumpulainen, amanuenssi, Keski-Suomen Museo

Pienen kunnan asuntotuotantohaasteet ja mahdollisuudet (pdf)
Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja, Tervo

Itsenäisen asumisen malli (pdf)
Sari Niemi, kaavoituspäällikkö, Iisalmi