Pohjois-Savon liiton julkaisut

Alla olevasta luettelosta löydät Pohjois-Savon liiton A- ja B-sarjan julkaisut.

Sarja A

pdf pdf

A:82 Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 ja Etelä-Konneveden kansallispuisto, Tervalamminvuoren tuulivoima-alue sekä täydennykset työpaikka-alueisiin ja Seveso II-direktiivin mukaisiin konsultointivyöhykkeisiin

Valm. 2015

 

pdf pdf

A:81 Pohjois-Savon EU-rahoitteiset tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristöt – TKO-ympäristöt

valm. 2014

 

pdf pdf

A:80 Selvitys lähisuhdeväkivallan palveluverkosta sekä eri viranomaisten toiminnasta ja roolista Pohjois-Savossa

valm. 2014

 

pdf pdf

A:79 Pohjois-Savon Maakuntasuunnitelma vuoteen 2030 ja Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017

valm. 2013

 

pdf pdf

A:78 Pohjois-Savon aikuiskoulutusstrategia 2013-2017

Valm. 2013

 

pdf pdf

A:77 Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys

valm. 2013

 

pdf pdf

A:76: EU-funded research, development and learning environments of Pohjois-Savo 2000-2011

valm. 2012

 

pdf pdf

A:75 Pohjois-Savon hyvinvointiraportti

valm. 2012

 

pdf pdf

A:74 Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava ja Kuopion lentoaseman melualueen muutos sekä muutokset melualueelle sijoittuviin maankäyttövarauksiin Kuopion seudun maakuntakaavassa

Valm. 2014

 

pdf pdf

A:73 Pohjois-Savon matkailustrategia 2015

valm. 2011

 

pdf pdf

A:72 Pohjois-Savon EU-rahoitteiset tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristöt 2000-2011

valm. 2011

 

pdf pdf

A:71 Koulutustarjonnan tavoitteet 2016

valm. 2011

 

pdf pdf

A:70 Pohjois-Savon oppilaitoksista valmistuneiden työllistymisestä ja alueellisesta sijoittumisesta

A:71 julkaisun taustapaperi

 

pdf pdf

A:69 Pohjois-Savon maakunnallinen turvallisuussuunnitelma 2011-2015

valm. 2011

 

pdf pdf

A:68 Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010

valm. 2011

 

pdf pdf

A:67 Pohjois-Savon maakuntakaava 2030. Kaavaselostus

valm. 2012

 

pdf pdf

A:66 Pohjois-Savon kulttuuriympäristöselvitys, osa 2.

valm. 2011

 

pdf pdf

A:65 Opintietä ammattiin. Opetustoimen arviointiryhmän loppuraportti

valm. 2010

 

pdf pdf

A:64 Hyvästä parhaaseen. Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen arviointiryhmän loppuraportti

valm. 2009

 

pdf pdf

A:63 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030, maakuntastrategia

valm. 2009

 

pdf pdf

A:62 Pohjois-Savon tietohallintostrategia 2012-2015

valm. 2011

 

pdf pdf

A:61 Pohjois-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelma. Liikennestrategia 2008

Valmistunut 2009

 

Sarja B

pdf pdf

B:99 Pohjois-Savon liiton talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2019

Valm. 2017

 

pdf pdf

B:98 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2018-2019

Valm. 2017

 

pdf pdf

B:97 Tilinpäätös 2016

Valm. 2017

 

pdf pdf

B:96 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019

Valm. 2016

 

pdf pdf

B:95 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2017-2018

Valm. 2016

 

pdf pdf

B:94 Tilinpäätös 2015

Valm. 2016

 

pdf pdf

B:93 Pohjois-Savon maakuntaohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2016-2017

Valm. 2015

 

pdf pdf

B:92 Pohjois-Savon liiton talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018

 

pdf pdf

B:91 Tilinpäätös 2014

Valm. 2015

 

pdf pdf

B:90 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 -2017

valm. 2015

 

pdf pdf

B:89 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

valm. 2014

 

pdf pdf

B:88 Pohjois-Savon liiton tilinpäätös 2013

valm. 2014

 

pdf pdf

B:87 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma TOTSU 2014

valm. 2013

 

pdf pdf

B:87 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2014 täydennys EU-varojen osalta

valm. 2014

 

pdf pdf

B:86 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2016

valm. 2013

 

pdf pdf

B:85 Pohjois-Savon liiton tilinpäätös vuodelta 2012, sisältää toimintakertomuksen vuodelta 2012

valm. 2013

 

pdf pdf

B:84 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013 sekä talousuunnitelma 2014-2015

valm. 2012

 

pdf pdf

B:83 Ikääntyneiden omassa kodissa asuminen ja kotona asumista tukevat toimenpiteet Pohjois-Savossa

valm. 2012

 

pdf pdf

B:82 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2013-2014

valm. 2012

 

pdf pdf

B:81 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2011

valm. 2012

 

pdf pdf

B:80 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2012-2015

valm. 2011

 

pdf pdf

B:79 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 sekä talousuunnitelma 2013-2014

valm. 2011

 

pdf pdf

B:78 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2010

valm. 2011

 

pdf pdf

B:77 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma, TOTSU 2011-2012

valm. 2010

 

pdf pdf

B:76 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2011

valm. 2010

 

pdf pdf

B:75 Maakuntaohjelman ympäristöselostus

 

pdf pdf

B:74 Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2011-2014

valm. 2010

 

pdf pdf

B:73 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2009

valm. 2010

 

pdf pdf

B:72 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2010-2011

 

pdf pdf

B:71 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 sekä taloussuunnitelma 2011-2012

valm. 2009

 

pdf pdf

B:70: Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2008

valm. 2009

 

pdf pdf

B:100 Tilinpäätös 2017

Valm. 2018