Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen

KUULUTUS

Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040, 2. vaiheen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Pohjois-Savon maakuntahallitus on hyväksynyt kokouksessaan 26.8.2019 (95 §) 2. vaiheen vireilletulon ja asettaa maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Maakuntakaavan 2. vaiheessa käsitellään aluerakenteeseen, asumiseen, elinkeinojen kehittämiseen, liikenteeseen, kulttuuriympäristöön, virkistykseen, luonnonsuojeluun ja luonnonvaroihin sekä yhdyskuntatekniikkaan liittyvät aiheet.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 29.8.-27.9.2019 Pohjois-Savon kunnissa, maakuntatalossa ja Pohjois-Savon liiton verkkosivuilla www.pohjois-savo.fi/psmk2040, josta löytyy sähköinen palautelomake. Osalliset voivat lähettää kirjallista palautetta 27.9.2019 mennessä myös osoitteeseen kirjaamo@pohjois-savo.fi tai Pohjois-Savon liitto, PL 247 (Sepänkatu 1), 70101 KUOPIO.

Lisätietoja:
suunnittelujohtaja Paula Qvick p. 044 714 2646
kaavoituspäällikkö Annaelina Isola p. 044 714 2609

Kuopiossa 26.8.2019
Pohjois-Savon maakuntahallitus