Pohjois-Savon maakuntakaava 2040: 2. vaiheen kaavaluonnokset ja valmisteluaineisto nähtävillä

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 2. vaiheen luonnosvaihtoehdot ja valmisteluaineisto ovat maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja -asetuksen 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 11.1.–14.3.2022 Pohjois-Savon kuntien toimistoissa ja internetsivuilla, Pohjois-Savon liitossa sekä liiton verkkosivuilla osoitteessa www.pohjois-savo.fi/psmk2040. Selvitysaineisto on nähtävillä vain verkkosivuilla.

Kaavassa käsitellään seuraavia teemakokonaisuuksia:

  1. aluerakenne, asuminen ja elinkeinojen kehittäminen
  2. liikennejärjestelmä
  3. viherverkosto ja luonnon monimuotoisuus
  4. luonnonvarat
  5. kulttuuriympäristö
  6. energia, yhdyskuntatekniikka ja tekninen huolto
  7. muut teemat

Läpileikkaava teema on ilmastonmuutos.

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksista ja niiden valmisteluaineistosta. Palaute tulee toimittaa viimeistään 14.3.2022 klo 15.00, ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pohjois-savo.fi tai Pohjois-Savon liitto, Sepänkatu 1 A, 70100 Kuopio. Palaute pyydetään toimitettavaksi kirjaamon sähköpostiin sekä teksti- että PDF-muodossa. Palautetta voi jättää myös verkkosivuilla www.pohjois-savo.fi/psmk2040 olevalla palautelomakkeella.

(Päivitetty 18.1.2022)

Kaavaluonnosten esittely- ja keskustelutilaisuudet järjestetään (ennakkotiedoista poiketen) alueellisina etätilaisuuksina (Teams)
- Kuopion seutu ja Koillis-Savo 25.1. klo 17-19 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä
- Varkauden seutu ja Sisä-Savo 27.1. klo 17-19 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä
- Ylä-Savo 1.2. klo 17-19 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä
Kaavaluonnosten esittelydiat (pdf)

Lisätietoja antavat vs. suunnittelujohtaja Annaelina Isola p. 044 7142 609, maakuntainsinööri Patrick Hublin p. 044 7142 683 ja suunnittelija Mikko Rummukainen p. 044 7142 655.

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAHALLITUS 22.11.2021