Kuulutukset

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040
tarkistamisen 1. vaihe

Pohjois-Savon maakuntavaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 19.11.2018 (21 §) Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 tarkistamisen 1. vaiheen. Maakuntahallitus on tehnyt toimeenpanopäätöksen maakuntakaavan voimaantulosta 28.1.2019 (5 §).

Maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaiheessa on ratkaistu lainsäädännön muutoksista johtuvia sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten kannalta tärkeitä teemoja, joita ovat mm. vähittäiskaupan suuryksiköt, tavaraliikenteen terminaalit, uudet sähkönsiirtolinjat, Puolustusvoimien alueet, kaivostoimintojen alueet ja vt5:n liikennejärjestelyt Leppävirran taajaman kohdalla.
Maakuntakaava tulee voimaan, kun päätöksestä on kuulutettu maakuntakaavan alueeseen kuuluvissa kunnissa kuten kunnalliset ilmoitukset niissä julkaistaan (MRA 93 §). Voimaantullessaan maakuntakaava kumoaa nykyisistä maakuntakaavoista merkintöjä ja suunnittelumääräyksiä, jotka on osoitettu erillisellä kartalla ja kuvattu kaavaselostuksessa
(www.pohjois-savo.fi/psmk2040).


Kuopiossa 28.1.2019
Pohjois-Savon liitto
Maakuntahallitus