Digivieri kokoaa digitukiverkoston Pohjois-Savossa

Kutsumme kaikkia digituen tarjoajia ja mahdollistajia mukaan digitukiverkostoon. Verkostossa tutustut muihin digitukitoimijoihin ja saat uutta osaamista ja ideoita. Pääset jakamaan hyviä käytänteitä ja kehittämään yhdessä pohjoissavolaista digituen toimintamallia. Yhdessä tekeminen tehostaa viestintää ja lisää digituen näkyvyyttä. Ota yhteyttä projektipäällikköön (maria.puustinen(at)pohjois-savo.fi), niin saat lisätietoja ja pääset mukaan toimintaan. Jokainen toimija päättää itse, miten aktiivisesti on mukana.

Digivieri on Pohjois-Savon alueellinen digituen koordinointihanke. Hankkeella on viisi tavoitetta ja toimenpidekokonaisuutta:

  1. Digituen tarpeen ja tarjonnan kartoittaminen
  2. Digituen alueellisen verkoston rakentaminen ja yhteistyön kehittäminen
  3. Digituen saatavuuden ja tarjonnan kehittäminen
  4. Digituen löydettävyyden ja tunnettavuuden kehittäminen
  5. Digituen koordinaation jatkuvuuden ja pysyvyyden kehittäminen

Hankkeen toteutusaika on 1.12.2019–31.10.2020. Digituen alueellinen koordinointitehtävä on osa valtakunnallisen digituen toimintamallin toimeenpanoa. Maakuntien liitot keräävät alueellisesti tietoa digituen tarpeesta ja tarjonnasta, kokoavat digituen verkoston ja kehittävät digituen saatavuutta ja löydettävyyttä. Digi- ja väestötietovirasto koordinoi digitukea valtakunnallisesti, ja Valtiovarainministeriö tukee kehittämistyötä valtionavustuksella.

Suuri digitaitokysely selvittää suomalaisten digiosaamisen tason

Valtiovarainministeriö ja Digi- ja väestötietovirasto selvittävät kyselytutkimuksen avulla suomalaisten digitaitoja ja digipalvelujen käytön sekä sähköisen asioinnin avun tarvetta. Kysely on tarkoitettu kaikille, myös heille, jotka eivät käytä älylaitteita tai asioi itse sähköisesti. Kyselyyn toivotaan vastauksia monipuolisesti erilaisilta digipalvelujen käyttäjiltä aloittelijoista tehokäyttäjiin.

Kyselyyn voi vastata 3. huhtikuuta asti osoitteessa www.dvv.fi/digitaitokartoitus

Paperilla vastattava kysely on jouduttu keskeyttämään koronavirustilanteen vuoksi. Se pyritään käynnistämään uudelleen syksyllä tai tilanteen normalisoiduttua.

Mikä digituki?

Digitaalisten palvelujen tehtävä on helpottaa arkeamme, mutta kaikilla ei ole riittäviä taitoja ja mahdollisuutta niiden käyttämiseen. Siksi tarvitaan digitukea.

Digituki tarkoittaa sähköisen asioinnin, palvelun tai älylaitteen käytön tukea, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta käyttämään laitteita ja asioimaan itsenäisesti ja turvallisesti. Tukeen kuuluu myös sähköiseen palveluun ohjaaminen. Digituki voi olla etätukea (esimerkiksi chat-, puhelin- tai videotuki), lähitukea (asiointipisteet, vertaistuki, kotiin vietävä tuki) tai koulutusta (verkkokoulutukset, kansalaisopistojen koulutukset tai kurssit). Sen sisältö voi vaihdella sähköisen asioinnin opastamisesta sovellusten asentamiseen ja käyttöönottoon.

Digi kuuluu meille kaikille, mutta kaikkea ei tarvitse osata itse. Tehdään yhdessä digitaidoista uusi kansalaistaito!