Yhteistyökykyä Pohjois-Savosta

VERKA-hankkeen ensimmäinen maksatus ja raportointi on työn alla, joten tässä on hyvä kohta tarkastella, mitä ensimmäiseltä etapilta jää aikakirjoihin. Kärkiosaamisiksi Pohjois-Savossa on nimetty kone- ja energiateknologia, puunjalostus, elintarvikkeet, hyvinvointiteknologia ja matkailu. Edellä mainittuja aloja poikkileikkaavina aloina ovat vesi ja biotalous. Lisäksi tärkeinä yhteistyökumppaneina kaikille aloille nähdään Pohjois-Savon Business Center ja DigicenterNS. Koska hankkeen tehtävänä on verkottaa maakunnan kärkiosaamisia kansainvälisiin verkostoihin, niin käytännössä työ on ollut verkostoitumismahdollisuuksien etsimistä, tilaisuuksiin tarttumista, ovien aukaisemista ja hieman tuuppaamistakin eteenpäin. Ajoittain myös hankitaan maakunnan asiantuntijoille lentolippuja projektikokouksiin, jotta maakunnan osaaminen saisi siivet alleen.

Paikoin voisi väittää, että VERKA-hanketyön tärkeimpinä työkaluina ovat olleet istumalihakset ja utelias mieli, sillä niin paljon tiedonhakua esimerkiksi EU-verkostojen työtapojen kartoittaminen ja tekeillä olevien projektien löytäminen on vaatinut. On myös ollut tärkeää, että olemme saattelemassa kärkiosaamistamme maailmalle. Se on osoittanut maakunnan sitoutumista ja toisaalta antaa myös meille tietoa, miten EU-investointiprojekteissa voidaan olla alusta alkaen mukana. Tärkeää on myös tunnistaa muiden alueiden älykkään erikoistumisen painotukset ja toimijat, sillä sieltä meille löytyvät kumppanit EU:n alueella. Ei siis ihme, että VERKA-hanketta tarvitaan.

Kun sitten olemme päässeet mukaan verkostoihin, voi olla vaatimattomasti ylpeä osaamisesta, jota meillä on tarjota. Olen itse seurannut maakuntamme kärkialojen osaajien neuvottelutaitoja sekä EU:n että Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistyön puitteissa. Kärkialojemme asiantuntevat projektipäälliköt ovat kullan arvoisia kansainvälisissä piireissä: aktiivisuus, johtamistaito, kyky viestiä omasta alasta asiantuntevasti ja kuitenkin käytännönläheisesti, sekä uuden teknologian ja tutkimuksen osaaminen vetävät kyllä puoleensa yhteistyöhön halukkaita alueita ympäri Eurooppaa. Parhaiten olemme edenneet vesiosaamisen eli Kuopio Water Clusterin nostamisessa eurooppalaisiin yhteistyöverkostoihin. Veden puhtauden ja hävikin monitorointi sekä digitaalisten työkalujen kehittäminen on monen alueen haaste, johon yhteistyötä kaivataan. Digitaalisuuden hyödyntäminen on myös juuri sitä elinkeinojen murrosta, johon VERKA-hankkeen on vaikutettava.

Emmanuel Boudard esittelee EU-tasoisten akkuprojektien lähtökohtia.VERKA-hanke on ollut myös edistämässä teollisen kiertotalouden ja vähähiilisyyden toteuttamista: Itä- ja Pohjois-Suomen akkuteknologian tutkimus- ja kehittämisympäristöjen sekä kaivosteollisuuden toimijat ovat nostaneet yhteistä näkyvyyttä kansallisesti ja kansainvälisesti. Tässä työssä maakuntien onkin oltava vahvana tukena. Kokoonnuimme helmikuun alussa Outokumpuun jakaaksemme yhteistä ymmärrystä siitä, minkälainen rooli alueiden akkuosaamisella voisi olla esimerkiksi Green Dealin toteuttamisessa ja minkälaisiin projekteihin voimme houkutella yritykset mukaan.  Kuvassa Emmanuel Boudard pohjustaa Outokummun seminaariamme. Pohjois-Savossa akkuosaamista edustaa Itä-Suomen yliopiston tutkijaryhmä, joka on hyvin verkostoitunut tutkimuspiireihin.

Verkostojen voima on verkostoissa. Se, että pystymme rakentamaan verkostoja maakunnassa tai ylimaakunnallisesti, vievät parhaimmillaan verkoston osallistujia myös kansainvälisiin verkostoihin. Näin kävi viime vuonna toimintansa aloittaneen Savonia-ammattikorkeakoulun hallinnoiman DigiCenterNS:n onneksi. DigiCenterNS on ollut kehittäjäkumppanina edellisessä blogissani kertomassani puupilotissa pohjoissavolaiselle yritykselle. Lisäksi se on Kuopio Water Clusterin kumppanina kehittämässä digitaalisia vesiprojekteja. Tämä Pohjois-Savon älykkään erikoistumisen strategiaa toteuttava verkostoituminen toi DigiCenterNS:lle Digital Innovation Hub (DIH) -statuksen. DIH’it ovat yrityksiä palvelevia, yhden luukun digitaalisuuden kehitys- ja palvelupisteitä. DIH-statuksella olevat keskukset saavat julkaista palvelunsa eurooppalaiseen keskitettyyn DIH-tietokantaan. Epäilemättä osaaminen, ja erityisesti suurta hypetystä poteva tekoälyosaaminen, tulevat poikimaan paljon yhteydenottoja tulevalla ohjelmakaudella. Sillä tiedättehän, mistä niitä yhteistyökumppaneita aina etsitään? Verkostoista.

Päivi Vestala, hankepäällikkö