Verkostotoiminnasta kasvua Pohjois-Savoon

Verkostotoiminnasta kasvua Pohjois-Savoon eli VERKA-hanke on aloittanut toimintansa elokuussa 2019. Hankkeen päätavoitteena on kehittää alueellisia toimintamalleja ja rakenteita tukemaan erityisesti yritysten, oppi- ja tutkimuslaitosten osallistumisia kansallisiin ja kv-verkostoihin painottuen Pohjos-Savon älykkään erikoitumisen kärkialoille.

Hankkeessa osallistutaan Itä- ja Pohjois-Suomen alueiden yhteisen, elinkeinot murroksessa -strategian toimeenpanoon ja  luodaan toimintamalli IP-alueen yhteistyölle. Hankkeessa edistetään arvoketjujen muodostumista sekä tki-infrojen hyödyntämistä ylimaakunnallisesti ja kansainvälisesti, tavoitteena tukea elinkeinoelämän tuotekehitystä, uusiutumista ja kasvua.

Lisäksi hankkeessa kehitetään alueellisia toimintamalleja kv-toiminnan edistämiseksi, tuetaan maakunnan toimijoiden osallistumisia kansainvälisiin verkostoihin sekä laaditaan maakunnallinen kansainvälistymissuunnitelma yhdessä keskeisten kehittäjäorganisaatioiden ja yritysten kanssa. Kv-verkottumisen edistämisessä hyödynnetään myös Euroopan Pohjoisten harvaanasuttujen alueiden (NSPA) verkostoa.