Pohjois-Savon liitto tuki 15 miljoonalla eurolla maakunnan kärkialojen kehittämistä vuonna 2019

Pohjois-Savon liitto myönsi kehittämis- ja investointihankkeille tukea yhteensä 14,96 miljoonaa euroa (hankkeiden kokonaiskustannukset 24,01 miljoonaa euroa) vuonna 2019. Tuki kohdistettiin pääosin Pohjois-Savon kehittämisen kärkialoille, joiden vaikuttavuus edistää maakunnan yritystoiminnan kasvua ja työllisyyttä nähdään suurimmaksi.

Tukea kohdennettiin uusien menetelmien ja palveluiden kehittämiseen sekä kehittämisympäristöjen hyödyntämiseen ja laitteistohankintoihin. Lisäksi tuettiin yritysryhmittymien toimintaa ja yritysalueiden liikenteellisten pullonkaulojen poistamista. Rahoitetut toimenpiteet luovat parempia edellytyksiä pk-yritystoiminnan kehittymiselle ja kasvulle.

Eniten tukea myönnettiin hyvinvointiteknologian kehittämiseen, mm. alan laitteistoihin ja siihen liittyvän osaamisen kehittämiseen sekä terveysdatan hyödyntämiseen. Muita Pohjois-Savon kehittämisen kärkialoja ovat kone- ja energiateknologia, elintarvikkeet, puunjalostus, matkailu, sekä läpileikkaavina vesi ja biojalostus. Yksittäisistä hankkeista eniten tukea sai Kuopion vesiosaamiskeskittymä Kuopio Water Cluster 2,8 miljoonaa euroa. Matkailun kehittämistä Lakeland-verkostossa tuettiin myös mittavalla panostuksella, 1,4 miljoonalla eurolla.

Hankkeiden sisällöt on kuvattu puolivuosittain ilmestyvissä rahoitustiedotteissa Pohjois-Savon liiton verkkosivuilla.

Myönnetystä 15 miljoonasta eurosta EU:n rakennerahasto-ohjelman EAKR-rahoitusta oli 14,4 miljoonaan euroa, Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoitusta noin 475 000 euroa, alueelliset innovaatiot ja kokeilut rahaa 27 000 euroa ja maakunnan kehittämisrahaa 19 000 euroa.


Lisätietoja:
Ohjelmapäällikkö Soile Juuti p. 044 7142637
Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa p. 044 7142648